GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2021

Stabil utveckling med fortsatt fokus på läkemedelsmarknadenSammanfattning av Gasporox delårsrapport Första kvartalet Gasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte längre någon...

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2020

Stabil start på året – Positivt EBITDA för moderbolagetFörsta kvartalet för koncernen Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ) och dotterbolaget GPX Medical AB som ägs till 53,3 % Omsättningen uppgick till 3 003 (2 566) kSEK Rörelseresultatet uppgick till...

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2018

Intensivt kvartal med många strategiska aktiviteterFörsta kvartalet Omsättningen uppgick till 1 106 (1 414) kSEK Rörelseresultatet uppgick till -1 889 (- 1 288) kSEK Kassaflödet för perioden uppgick till -2 572 (2 481) kSEK Resultat per aktie* uppgick till -0,41...

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2017

Stark tillväxt i första kvartaletFörsta kvartalet Omsättningen uppgick till 1 414 (235) kSEK Rörelseresultatet uppgick till -1 288 (-875) kSEK Kassaflödet för perioden uppgick till 2 481 (1 446) kSEK Resultat per aktie* uppgick till -0,28 (-0,40) SEK före utspädning...