Gasporox AB (publ) Delårsrapport 1: januari – mars 2022

Stabil utveckling där läkemedelssidan växer Sammanfattning av Gasporox delårsrapport första kvartaletNettoomsättningen uppgick till 4 235 (3 263) kSEKRörelseresultatet uppgick till -1 133 (-1 233) kSEKKassaflödet uppgick till -2 125 (-3 805) kSEKLikvida medel var 12...

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2021

Stabil utveckling med fortsatt fokus på läkemedelsmarknadenSammanfattning av Gasporox delårsrapport Första kvartalet Gasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte längre någon...

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2020

Stabil start på året – Positivt EBITDA för moderbolagetFörsta kvartalet för koncernen Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ) och dotterbolaget GPX Medical AB som ägs till 53,3 % Omsättningen uppgick till 3 003 (2 566) kSEK Rörelseresultatet uppgick till...

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2018

Intensivt kvartal med många strategiska aktiviteterFörsta kvartalet Omsättningen uppgick till 1 106 (1 414) kSEK Rörelseresultatet uppgick till -1 889 (- 1 288) kSEK Kassaflödet för perioden uppgick till -2 572 (2 481) kSEK Resultat per aktie* uppgick till -0,41...