Gasporox AB (publ) Kvartalsrapport: jan – mar 2024

Stark start på året med positivt rörelseresultat Sammanfattning av Gasporox delårsrapport första kvartaletNettoomsättningen uppgick till 8 655 (9 096) kSEKRörelseresultatet uppgick till 225 (1 685) kSEKKassaflödet uppgick till -226 (-882) kSEKLikvida medel uppgick...

Gasporox AB (publ) Kvartalsrapport: januari – mars 2023

Ett starkt kvartal med rekordförsäljning och positivt resultat Sammanfattning av Gasporox delårsrapport första kvartaletNettoomsättningen uppgick till 9 096 (4 235) kSEKRörelseresultatet uppgick till 1 685 (-1 133) kSEKKassaflödet uppgick till -833 (-2 125)...

Gasporox AB (publ) Delårsrapport 1: januari – mars 2022

Stabil utveckling där läkemedelssidan växer Sammanfattning av Gasporox delårsrapport första kvartaletNettoomsättningen uppgick till 4 235 (3 263) kSEKRörelseresultatet uppgick till -1 133 (-1 233) kSEKKassaflödet uppgick till -2 125 (-3 805) kSEKLikvida medel var 12...

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2021

Stabil utveckling med fortsatt fokus på läkemedelsmarknadenSammanfattning av Gasporox delårsrapport Första kvartalet Gasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte längre någon...

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2020

Stabil start på året – Positivt EBITDA för moderbolagetFörsta kvartalet för koncernen Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ) och dotterbolaget GPX Medical AB som ägs till 53,3 % Omsättningen uppgick till 3 003 (2 566) kSEK Rörelseresultatet uppgick till...