Gasporox AB (publ) Kvartalsrapport: jan – mar 2024

Publicerat 2024-04-23

Stark start på året med positivt rörelseresultat

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 8 655 (9 096) kSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 225 (1 685) kSEK
  • Kassaflödet uppgick till -226 (-882) kSEK
  • Likvida medel uppgick till 10 395 (13 680) kSEK
  • Resultat per aktie* före utspädning uppgick till 0,00 (0,17) SEK

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (8 602 968)


VD kommenterar delårsrapport 1 2024

Vår fina utveckling fortsätter och vi inleder året med ett starkt kvartal med positivt rörelseresultat. Efter ett rekordår 2023 med 47 procentig tillväxt och positivt EBITDA tar vi nu sikte mot nästa milstolpe som är positivt rörelseresultat för helår och fortsatt tillväxt.

Försäljning för årets första kvartal är 8 655 kSEK (9 096 kSEK) vilket är ett av våra starkaste försäljningskvartal någonsin. Rörelseresultatet landar på 225 kSEK (1 685 kSEK). Försäljningen består primärt av sensormodulen VialArch™, mätinstrument GPX1500 Vial, samt aftersales i form av uppgradering av tidigare sålda sensorer. Den starka orderbok vi gick in i året med har vi nu delvis levererat men har även under det första kvartalet haft en fortsatt god orderingång.

Vår unika metod för oförstörande kvalitetskontroll av läkemedels- eller livsmedelsförpackningar har nu börjat få fäste på marknaden. Industrin behöver våra produkter som ger dem en effektiv och smidig kvalitetskontroll direkt på produktionslinjen eller via oförstörande stickprovskontroll. Segmenten vi riktar oss mot, läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin är breda och skilda i natur, men vi har hittat en modell där vi steg för steg når dessa marknader med våra lösningar och kan visa tillväxt och lönsamhet.

I vår affärsmodell riktar vi oss både mot slutanvändare av vår lösning, dvs producerande fabriker, men även till maskintillverkare som integrerar vår lösning som en komponent och sedan förser producerande läkemedels eller livsmedelsfabriker med en automatiserad inspektionsmaskin i deras produktionslinje. Vår affärsmodell innehåller även ett serviceerbjudande där vi validerar vår lösning med årlig kalibrering med certifierade prover som vi säljer, något marknaden starkt efterfrågat och visat sig vara en bra komponent i vår affärsmodell som växer med vår installerade produktbas. Vi erbjuder även support i form av installationer, anpassningar, uthyrning av produkter samt uppgraderingar av tidigare produkter med mera.

För 2024 ligger fokus på fortsatt segmentexpansion inom läkemedels- och livsmedelsindustrin samt geografisk expansion med fördjupning av samarbeten med ett par utvalda resellers. Vi har idag över 50 partners som representerar oss i olika delar av världen varav ett tiotal där vi arbetar djupare och som även får sälja vår sensormodul VialArch™.

Produktlansering 2024 inkluderar VialArch™ H2O och är planerad till ACHEMA-mässan i juni. Denna nya produkt är en variant av vår produkt som mäter tryck genom vattenånga, något marknaden efterfrågat och som vi redan har fått beställningar på. Förutom att bredda vårt erbjudande inom läkemedelsförpackningar öppnar detta även för tillämpningar inom dryckesmarknaden, en spännande framtidsmarknad för oss med stor potential.

Gasporox är ett bolag på en resa. Dedikerat och strategiskt rör vi oss mot vårt mål att nå fler förpackningstyper, marknader och aktörer och växa vår affär. Vår vision är att alla förpackningar med skyddande atmosfär ska kontrolleras med vår lösning och att vi på så sätt kan bidra till att skapa en säker och hållbar produktion av livsmedel, läkemedel och drycker.

Märta Lewander Xu, VD Gasporox AB (publ)


Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Kallelse till årsstämma

Gasporox kallar till årlig bolagstämma som hålls den 23 april i bolagets lokaler

  • VD presenterar på redeyes event 27 mars

Gasporox VD, Märta Lewander Xu, deltar den 27 mars vid Redeyes event Profitable Growth Microcap Companies i Stockholm. Vid eventet presenterade VD Märta Lewander Xu det senaste från bolaget efterföljt av en intervju av Rasmus Jacobsson, Equity Analyst vid Redeye.

Väsentliga händelser efter första kvartalet

  • Årsredovisning 2023 publiceras

Gasporox publicerar årsredovining 2023 den 2 april 2024.


Lund den 23 april 2024
Styrelsen

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på Gasporox hemsida, www.gasporox.se/investors/rapporter-finansiell-kalender/