GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2017

Stark tillväxt i första kvartaletFörsta kvartalet Omsättningen uppgick till 1 414 (235) kSEK Rörelseresultatet uppgick till -1 288 (-875) kSEK Kassaflödet för perioden uppgick till 2 481 (1 446) kSEK Resultat per aktie* uppgick till -0,28 (-0,40) SEK före utspädning...