Investors

gasporox som investering

Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av livsmedels- och läkemedelsförpackningar. Bolagets produkter skyddas av patent. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har därför mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av snabb försäljningstillväxt. 

  • Högteknologiskt – Gasporox produkter är teknikledande inom branschen.
  • Patent – Gasporox teknologi är patentskyddad och ger ett mycket bra skydd mot konkurrens.
  • Omogen nisch – Gasporox marknad – läkemedels- och livsmedelsindustrin – har en väl utvecklad förpackningsteknik, men mindre utvecklade metoder för att mäta tätheten i förpackningarna. Gasporox produkter fyller därför ett teknologiskt tomrum.
  • Försäljningstillväxt – Gasporox prioriterar långsiktig tillväxt.

Kalender

  • 2021-05-06 Delårsrapport 1 2021
  • 2021-05-19 Årsstämma 2021
  • 2021-08-31 Delårsrapport 2 2021
  • 2021-11-11 Delårsrapport 3 2021
  • 2021-12-01 LAIKA Investerarafton
  • 2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021

Presentationer

Rapporter

Vår verksamhet

Bolagsstyrning

Bolagsstämmor

Aktieinformation

Presskontakt

Håll dig uppdaterad