GPX Medical, Gasporox dotterbolag, får anslag från Vinnova för utveckling av bihålediagnostik om 1 miljon SEK

Publicerat 2019-03-19
GPX Medical har fått besked från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova att man ger bidragsstöd till ett forskningsprojekt inom området bihålediagnostik.

Med innovationsbidrag från Vinnova kan GPX Medical, som ägs till 60% av Gasporox, vidare undersöka möjligheterna för utvecklingen av ett diagnostikverktyg för bihålan, som på sikt kan minska överförskrivningen av antibiotika relaterat till bihåleinflammation. Projektet Sinus Monitoring for Bacterial Assessment, kallat SIMBA, pågår under 17 månader och innefattar bland annat en studie på friska frivilliga patienter på vårdcentral.

Hanna Sjöström, VD på GPX Medical:
”Innovationsbidraget ger oss möjlighet att göra en klinisk forskningsstudie och ett analysarbete som är betydelsefullt för den framtida utvecklingen av en produkt för bihålediagnostik. Cirka 20% av all utskriven antibiotika är relaterad till bihåleinflammation trots att bihåleinflammation i de flesta fall orsakas av virus där antibiotika är overksam. Med ett instrument som ger information om bihålans öppenhet och ventilation kan läkaren på vårdcentralen ställa en bättre diagnos som på sikt kan minska onödig utskrift av antibiotika. ”

För ytterligare information, kontakta:
Hanna Sjöström, VD GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hs@gpxmedical.se

____________________________________________________________________________
GASPOROX i korthet
Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnads-effektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.