Rapporter & finansiell kalender

Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av livsmedels- och läkemedelsförpackningar. Bolagets produkter skyddas av patent. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har därför mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av snabb försäljningstillväxt. 

Filter:
  • All
  • Interim reports
  • Annual Reports

Kalender

  • 2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
  • 2022-05-10 Delårsrapport 1 2022
  • 2022-06-01 Årsstämma 2022
  • 2022-08-30 Delårsrapport 2 2022
  • 2022-11-10 Delårsrapport 3 2022
  • 2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022

Presskontakt

Vd Märta Lewander Xu

+46 46 540 50 40
ml@gasporox.se

Håll dig uppdaterad