Rapporter & finansiell kalender

Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av livsmedels- och läkemedelsförpackningar. Bolagets produkter skyddas av patent. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har därför mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av snabb försäljningstillväxt. 

Filter:
  • All
  • Interim reports
  • Annual Reports

Kalender

  • 2021-05-06 Delårsrapport 1 2021
  • 2021-05-19 Årsstämma 2021
  • 2021-08-31 Delårsrapport 2 2021
  • 2021-11-11 Delårsrapport 3 2021
  • 2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021

Presskontakt

Håll dig uppdaterad