Rapporter & finansiell kalender

Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av livsmedels- och läkemedelsförpackningar. Bolagets produkter skyddas av patent. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har därför mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av snabb försäljningstillväxt. 

Filter:
  • All
  • Interim reports
  • Annual Reports

Kalender

  • 2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
  • 2024-04-23 Delårsrapport 1 2024
  • 2024-04-23 Årsstämma 2024
  • 2024-08-07 Delårsrapport 2 2024
  • 2024-10-24 Delårsrapport 3 2024
  • 2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024

Presskontakt

Vd Märta Lewander Xu

+46 46 540 50 40
ml@gasporox.se

Håll dig uppdaterad