Pressmeddelande

Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av livsmedels- och läkemedelsförpackningar. Bolagets produkter skyddas av patent. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har därför mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av snabb försäljningstillväxt. 

2022

2022-06-02 11:15 Gasporox nyhetsbrev – Maj
2022-04-20 14:40 Gasporox publicerar årsredovisning för 2021 Regulatory
2022-03-31 15:25 Gasporox nyhetsbrev – Mars

2021

2021-11-24 13:45 Valberedningen i Gasporox utsedd Regulatory
2021-11-18 17:15 Gasporox erhåller order om 1,2 MSEK Regulatory MAR

2022

2022-04-20 14:40 Gasporox publicerar årsredovisning för 2021 Regulatory

2021

2021-11-24 13:45 Valberedningen i Gasporox utsedd Regulatory
2021-09-09 14:44 Gasporox anlitar ABG som likviditetsgarant Regulatory
2021-04-07 08:37 GASPOROX publicerar årsredovisning för 2020 Regulatory

2020

2020-04-08 08:00 GASPOROX publicerar årsredovisning för 2019 Regulatory
2020-01-24 16:37 Årsstämma 2020 och valberedningen utsedd Regulatory

2019

2022

2021

2021-11-18 17:15 Gasporox erhåller order om 1,2 MSEK Regulatory MAR

2020

2020-02-25 08:30 Bokslutskommuniké januari – december 2019 Regulatory MAR

2019

Presskontakt

Vd Märta Lewander Xu

+46 46 540 50 40
ml@gasporox.se

Håll dig uppdaterad