Bolagsstyrning

GASPOROX

Gasporox är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Lund. Bolagets aktie är sedan oktober 2016 noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet GPX. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse, VD, svensk aktiebolagslag och gällande bolagsordning. Gasporox följer inte Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolaget erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av livsmedels- och läkemedelsförpackningar. Bolagets produkter skyddas av patent. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har därför mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av snabb försäljningstillväxt.

Bolagsordning

Nedan finns Gasporox bolagsordning som beslutades vid årsstämman den 19 maj 2021.

Incitamentsprogram

Det finns för närvarande ett (1) incitamentsprogram i GASPOROX som beslutades vid årsstämman den 19 maj 2021. Teckningsoptioner 2021/2024 kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 3 juni 2021 till och med den 28 juni 2021, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget.

Styrelse och ledning

GASPOROX styrelse består av fem ledamöter valda på GASPOROX årsstämma 19 maj 2021. GASPOROX ledning består av Märta Lewander Xu som är VD för bolaget.

Märta Lewander Xu, VD sedan 2015

Född 1981

Märta Lewander Xu har en bakgrund inom forskning och är en av innovatörerna av Gasporox teknik. Hennes doktorsarbete var inriktat på Gasporox teknik mot tillämpningarna medicinsk teknik och förpackningsanalys. Hennes forskning hade en särskild innovationsdriven inriktning, vilken hon fortsatt utveckla i sina roller på Gasporox. Märta Lewander Xu har en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik och en lärarexamen i matematik och fysik. Märta har en stor kunskap inom laserspektroskopi och produktutveckling. Märta var CTO på Gasporox 2011-2014 och tillträdde som VD i januari 2015.

Styrelseordförande i GPX Medical AB (publ), styrelseledamot i BeammWave AB, Serstech AB samt Inscientia AB. Därtill suppleant i CxTx AB samt i Lund Laser Centre vid Lunds universitet.

Aktieinnehav: 113 509 aktier.

Teckningsoptioner: 12 000 optioner

Märta Lewander Xu

Märta Lewander Xu

VD

Per Nyström, Styrelseordförande

Född 1956.

Styrelseledamot sedan 2015 och Styrelseordförande sedan oktober 2020.

Per är utbildad Civilekonom vid Lunds Universitet och har en bred erfarenhet som bland annat tidigare VD inom Å&R Packaging. Idag arbetar Per på konsultbasis med industriell rådgivning till bolag i tillväxt- och förändringsfas. Formerna för engagemang kan vara såväl fast engagemang till ägare och/eller VD som mer formella styrelseuppdrag.

Per är aktiv i Styrelsepoolen, ett nätverk för professionella styrelseledamöter. Per är också styrelseordförande i Lunicore AB och Nysco AB. Per har även ett antal industriella rådgivningsuppdrag inklusive Advisory Boards.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktieinnehav: 48 041 aktier.

 

Per Nyström

Per Nyström

Styrelseordförande

Annika Olsson, Styrelseledamot

Född 1962.

Styrelseledamot sedan 2011.

Annika Olsson är professor i förpackningslogistik vid Lunds Universitet. Hennes forskningsområde är förpackningsinnovation och förpackningsdesign för hållbara försörjningskedjor. Annika Olsson är en av innovatörerna av Gasporox teknik. Förutom forskning har Annika Olsson även gedigen erfarenhet från förpacknings- och livsmedelsindustrin. Annika Olsson är också rektor/dekan för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds Universitet samt styrelseledamot i Lunicore AB.

Annika är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktieinnehav: 23 133 aktier.

 

Annika Olsson

Annika Olsson

Styrelseledamot

Christer Fåhraeus, Styrelseledamot

Född 1965.

Styrelseledamot sedan 2020.

Christer Fåhraeus, är PhD i Neurofysiologi, Civilingenjör i medicinsk fysik, Fil kand och Med kand och har idag en befattning som VD för EQL Pharma. Christer Fåhraeus har bred och betydande erfarenhet av bolagsutveckling och varit med och startat företag som Cellavision, Flatfrog, och EQL Pharma samt framgångsrikt börsintroducerat flera företag.

Christer Fåhraeus är även ordförande i Bionamic AB, och styrelseledamot i Umansense AB, Amniotics AB, Cellavision AB, Flatfrog Laboratories AB, Reccan AB, och EQL Pharma AB.

Christer är beroende i förhållande till en av bolagets större ägare, Fårö Capital AB.

Aktieinnehav: 1 074 367 aktier genom Fårö Capital AB.

Christer Fåhraeus

Christer Fåhraeus

Styrelseledamot

Henrik Herlin, Styrelseledamot

Född 1971.

Styrelseledamot sedan 2019.

Bachelor degree in industrial Economics and Engineering.

System & Products Director inom AR Packaging AB där han framgångsrikt leder och ansvarar för internationell försäljning, product management samt strategisk implementering av nya långsiktiga affärer.

Henrik sitter även i ledningen för AR Packaging och har lång international erfarenhet inom komplex systemförsäljning.

Henrik är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktieinnehav: 1 099 aktier.

Henrik Herlin

Henrik Herlin

Styrelseledamot

Jan Erik Smith, Styrelseledamot

Född 1985.

Styrelseledamot sedan 2021.

Jan Erik har en masterutbildning i företagsekonomi vid Lunds Universitet och har idag en befattning som Vice VD vid Circius Pharma AB och partner på Gobia Enterprises AB. Han har djupa kunskaper och bred erfarenhet inom de kommersiella frågorna för läkemedels- och livsmedelsindustrin. Jan Erik är också styrelseledamot i Gobia Enterprises AB.

Jan Erik är även Styrelseordförande i Uman sense AB, ledamot i Nanolyze AB, ledamot i Profundus imaging AB, ledamot i Beamonics AB, ledamot i Vasa Angels I och ledamot i Circius Pharma AB.

Jan Erik är beroende i förhållande till en av bolagets större ägare, Gobia Enterprises AB.

Aktieinnehav: 21 400 aktier privat. Gobia Enterprises AB har 1 122 126 aktier.

Jan Erik Smith

Jan Erik Smith

Styrelseledamot

Certified Advisor

FNCA Sweden AB är certified adviser för Gasporox AB (publ).

Kontaktuppgifter:
FNCA Sweden AB
Humlegårdsgatan 5
102 48 Stockholm
Tel 08-528 00 399
www.fnca.se

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Presskontakt

Vd Märta Lewander Xu

+46 46 540 50 40
ml@gasporox.se

Håll dig uppdaterad