Aktieinformation

Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av livsmedels- och läkemedelsförpackningar. Bolagets produkter skyddas av patent. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har därför mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av snabb försäljningstillväxt. 

Aktieinformation

Gasporox är noterade på Nasdaq First North Stockholm sedan den 25 oktober 2016. Kortnamnet är GPX och ISIN-koden är SE0008991624.

Bolaget har ett avtal med ABG Sundal Collier enligt vilket ABG Sundal Collier agerar likviditetsgarant i Bolagets aktie avseende handel på First North. Åtagandet innebär huvudsakligen att likviditetsgaranten åtar sig att ställa kurser på både köp- och säljsidan, med verkan att skillnaden mellan köp- och säljkurs inte överstiger en viss nivå. Syftet med avtalet är således att främja likviditeten i Bolagets aktie.

Aktiekurs och handeln i aktien kan följas på Nasdaq First North Stockholm.

Ägarstruktur

I aktieägarlistan nedan redovisas Gasporox tio största aktieägare per den 30 september 2023.

 

Totalt: 8 602 968 100,0%
Aktieägare Antal aktier Procent
Norsk Elektro Optikk AS 1 703 977 19,8%
Gobia Enterprises AB 1 522 126 17,7%
Fårö Capital AB 1 074 367 12,5%
GPI systems AB 419 580 4,9%
Avanza Pension 334 860 3,9%
Lars Hardell 160 000 1,9%
Emanuel Eriksson 145 000 1,7%
Nordnet Pensionsförsäkring 140 893 1,6%
Försäkringsaktiebolaget Skandia 128 996 1,5%
Pär Stigborg 120 000 1,4%
Övriga aktieägare (1225 st) 2 853 169 33,1%

Aktiekapitalets utveckling

Utdelningen av GPX Medical

Gasporox beslöt vid extra bolagsstämma 16 juli att dela ut innehavet i det till 53,3% delägda dotterbolaget GPX Medical. Nedan samlas information om särnoteringen av GPX Medical samt Gasporox utdelning av aktier.

Företrädesemission 2018

Våren 2018 genomförde Gasporox en företrädesemission. På nedan länk hittar du den dokumentation och kalendariet som gällde för emissionen samt information om investeraravdrag.

Dokument från noteringen 2016

Gasporox är noterade på Nasdaq First North Stockholm sedan den 25 oktober 2016.

Presskontakt

Vd Märta Lewander Xu

+46 46 540 50 40
ml@gasporox.se

Håll dig uppdaterad