Aktieinformation

Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av livsmedels- och läkemedelsförpackningar. Bolagets produkter skyddas av patent. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har därför mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av snabb försäljningstillväxt. 

Aktieinformation

Gasporox är noterade på Nasdaq First North Stockholm sedan den 25 oktober 2016. Kortnamnet är GPX och ISIN-koden är SE0008991624.

Bolaget har ett avtal med ABG Sundal Collier enligt vilket ABG Sundal Collier agerar likviditetsgarant i Bolagets aktie avseende handel på First North. Åtagandet innebär huvudsakligen att likviditetsgaranten åtar sig att ställa kurser på både köp- och säljsidan, med verkan att skillnaden mellan köp- och säljkurs inte överstiger en viss nivå. Syftet med avtalet är således att främja likviditeten i Bolagets aktie.

Aktiekurs och handeln i aktien kan följas på Nasdaq First North Stockholm.

Ägarstruktur

I aktieägarlistan nedan redovisas Gasporox tio största aktieägare per den 31 mars 2021.

Totalt: 8 602 968 100,0%
Aktieägare Antal aktier Procent
Norsk Elektro Optikk AS 2 203 977 25,6%
Gobia Enterprises AB 1 122 126 13,0%
Fårö Capital AB 1 074 367 12,5%
AR packaging systems AB 419 580 4,9%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 251 582 2,9%
Quinary investment AB 166 191 1,9%
Lars Hardell 160 000 1,9%
Skandia Försäkrings (Depåförsäkring) 151 296 1,8%
Nordnet Pensionsförsäkring 110 968 1,3%
Marcus Kolskog 102 010 1,2%
Övriga aktieägare (1195 st) 2 840 871 33,0%

Aktiekapitalets utveckling

Utdelningen av GPX Medical

Gasporox beslöt vid extra bolagsstämma 16 juli att dela ut innehavet i det till 53,3% delägda dotterbolaget GPX Medical. Nedan samlas information om särnoteringen av GPX Medical samt Gasporox utdelning av aktier.

Företrädesemission 2018

Våren 2018 genomförde Gasporox en företrädesemission. På nedan länk hittar du den dokumentation och kalendariet som gällde för emissionen samt information om investeraravdrag.

Dokument från noteringen 2016

Gasporox är noterade på Nasdaq First North Stockholm sedan den 25 oktober 2016.

Presskontakt

Håll dig uppdaterad