Aktieinformation

Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av livsmedels- och läkemedelsförpackningar. Bolagets produkter skyddas av patent. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har därför mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av snabb försäljningstillväxt. 

Aktieinformation

Gasporox är noterade på Nasdaq First North Stockholm sedan den 25 oktober 2016. Kortnamnet är GPX och ISIN-koden är SE0008991624.

Aktiekurs och handeln i aktien kan följas på Nasdaq First North Stockholm.

Ägarstruktur

I aktieägarlistan nedan redovisas Gasporox tio största aktieägare per den 31 mars 2024.

 

Totalt: 8 602 968 100,0%
Aktieägare Antal aktier Procent
Norsk Elektro Optikk AS 1 703 977 19,8%
Gobia Enterprises AB 1 522 126 17,7%
Fårö Capital AB 995 098 11,6%
GPI systems AB 419 580 4,9%
Avanza Pension 340 796 4,0%
Nordnet Pensionsförsäkring 163 977 1,9%
Lars Hardell 160 000 1,9%
Försäkringsaktiebolaget Skandia 128 780 1,5%
Pär Stigborg 120 000 1,4%
Märta Lewander Xu 117 681 1,4%
Övriga aktieägare (1187 st) 2 930 953 34,1%

Aktiekapitalets utveckling

Utdelningen av GPX Medical

Gasporox beslöt vid extra bolagsstämma 16 juli att dela ut innehavet i det till 53,3% delägda dotterbolaget GPX Medical. Nedan samlas information om särnoteringen av GPX Medical samt Gasporox utdelning av aktier.

Företrädesemission 2018

Våren 2018 genomförde Gasporox en företrädesemission. På nedan länk hittar du den dokumentation och kalendariet som gällde för emissionen samt information om investeraravdrag.

Dokument från noteringen 2016

Gasporox är noterade på Nasdaq First North Stockholm sedan den 25 oktober 2016.

Presskontakt

Vd Märta Lewander Xu

+46 46 540 50 40
ml@gasporox.se

Håll dig uppdaterad