Bolagsstämmor

Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av livsmedels- och läkemedelsförpackningar. Bolagets produkter skyddas av patent. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har därför mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av snabb försäljningstillväxt. 

2022

Årsstämma 2022

Här samlar vi alla dokument kopplade till årsstämman 2022.

Information om valberedningen

Kommunike från årsstämman 2022

Protokoll från årsstämman 2021

Kallelse till årsstämma 2021

Förslag till beslut årsstämman 2021

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

Presentation av föreslagna ledamöter

Årsredovisning 2021

 

Presskontakt

Håll dig uppdaterad