Vår verksamhet

Om Gasporox

Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpackningar. Bolagets produkter skyddas av patent. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har därför mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av snabb försäljningstillväxt. 

Våra produkter

Gasporox erbjuder sensorer och mätinstrument för kvalitetskontroll inom läkemedels-, livsmedels-, och dryckesindustrin. Sensorerna integreras av maskintillverkare som är huvudkunden för den produkten och instrumenten säljs via distributörsnätverk till slutanvändare men också direkt från Gasporox till kund. Instrumenten kan användas både i laboratoriemiljö men också at-line vid produktionslinan.

GasSpect O2 sensor

GasSpect H2O sensor

GasSpect CO2 sensor

GPX1500 Film Food

GPX1500 Vial

GPX1500 Film Pharma

GasSpect CO2 & Bar sensor

GasSpect Flex sensor

CellSpect CO2 module

affärsmodell

Gasporox erbjuder laserbaserade produkter inom tre olika marknader läkemedel, livsmedel och dryck som kan användas för en mängd olika applikationer, gaser och förpackningar. Det gör att vi kan möta en stor del av marknadens behov för oförstörande kvalitetskontroll. 

Med sin patenterade teknik erbjuder Gasporox produkter fullständig, kostnadseffektiv och oförstörande kvalitetskontroll av MAP-förpackningar. Bolaget har utvecklat lasersensorer vilka integreras i producenternas förpackningslinjer. Sensorns laserljus lyser genom förpackningen och säkerställer att gasens sammansättning är korrekt. Integrerade sensorer i förpackningslinjen ger:

  • helautomatiserad och integrerad kvalitetskontroll
  • 100 % kvalitetskontroll då alla förpackningar kontrolleras
  • mindre kassation då inga förpackningar punkteras

Gasporox kunder utgörs i första hand av tillverkarna av förpackningslinjer samt producenter av livsmedel och läkemedel.

Sensorerna integreras av maskintillverkare som är huvudkunden för den produkten och instrumenten säljs via distributörsnätvärk till slutanvändare men också direkt från Gasporox till kund. Instrumenten kan användas både i laboratoriemiljö men också at-line vid produktionslinan.

Gasporox har kundens behov i fokus och utgår ifrån kundens krav på förpackningarna deras maskiner ska producera och kontrollera. I samarbete med kunden optimeras sensorn för just deras applikation, innan sensorn integreras i kundens produktionsmaskin. Enbart på en maskinlina kan flera sensorer integreras men också flera olika typer av sensorer. Kunden säljer sedan sin maskin på en global marknad och affären växer. Med Gasporox teknik får kunderna nya möjligheter inom headspaceanalys och läcktestning. Detta gör att Gasporox kunder i sin tur också kan bredda sina erbjudande mot respektive slutkund, det kan exempelvis innebära att en kund installerar både en sensor för headspaceanalys och en för läcktestning.

 

marknad

Gasporox erbjuder automatiserade kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär, s.k. MAP-förpackningar. Konsumenter köper allt mer färska, förädlade produkter och önskar lång hållbarhet utan konserveringsmedel. Livsmedelsindustrin vill öka sin volymtillverkning och öka sin export.

För att förlänga hållbarheten förpackas en stor del av färska och förädlade livsmedel samt läkemedel idag i skyddande förpackningar med modifierad gas (MAP). Mängden produkter som förpackas i MAP-gas ökar dagligen. Bara livsmedelsindustrin uppskattas producera 2 miljarder MAP-förpackningar varje år med en årlig tillväxttakt på 2-7%.

Antalet befintliga förpackningslinjer som Gasporox sensorer kan integreras i uppskattas till 100 000 och ökar årligen med cirka 5-10 tusen nya linjer. 

vad är skyddande atmosfär?

I Sverige måste livsmedelsprodukter som är förpackade med MAP märkas med texten ”förpackat i skyddande atmosfär”. Det innebär att luften i förpackningen justeras med en gasmix. Att ersätta vanlig luft med en sådan gasblandning och skyddande atmosfär ger produkten längre hållbarhet då syreälskande livsmedelsförstörande bakterier och mögelsvampar hämmas i sin tillväxt. För livsmedelsförpackningar används gaser som är tillverkade av luft – luftgaser:

  • Koldioxid, CO2, reagerar med vattnet i produkten och bildar kolsyra. Detta sänker pH-värdet vilket ökar hållbarheten. Ofta förpackas exempelvis bröd, fisk och kyckling med tillsatt koldioxid.
  • Kväve, N2, används som utfyllnad och för att bibehålla förpackningens volym samt som ersättare för syrgas. Chips, välling, jordnötter, kaffe och vissa läkemedel förpackas ofta med tillsatt kvävgas.
  • Syre, O2, i höga koncentrationer gör att produkter som exempelvis kött förblir rött. Produkter så som sallad och rött kött förpackas med hög koncentration av syrgas. Syre i låga koncentrationer kan också göra att produkter så som skuren skinka, påläggsost med mera får en längre hållbarhet.

Luftgaserna är klassade som livsmedelstillsatser men innebär ingen hälsorisk.
Vanlig luft innehåller ungefär 21 procent syre, 78 procent kväve och 0,04 procent koldioxid.

Inom EU har särskild lagstiftning tagits fram för aktiva, smarta och intelligenta förpackningar (Kommissionens förordning (EU) 450/2009), och en vägledning för de som tillverkar förpackningarna. Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, granskar därefter förpackningarna innan EU-kommissionen beslutar om att godkänna dem.

Sammansättningen av MAP-gasen i förpackningen är kritisk för produktens hållbarhet och producenterna behöver därför kvalitetssäkra gasens sammansättning i förpackningsprocessen. Den befintliga metoden på marknaden för kvalitetskontroll utgörs av manuella och förstörande stickprov. Manuella stickprov är:

  • en långsam och personalintensiv metod
  • en begränsad kvalitetskontroll av ett fåtal förpackningar
  • en metod som punkterar förpackningen – hög kassation/ ompackning

Det är en ineffektiv metod som leder till högre kostnader för producenten och i slutändan, dig som konsument. 

Presskontakt

Vd Märta Lewander Xu

+46 46 540 50 40
ml@gasporox.se

Håll dig uppdaterad