VialArch blir prisnominerad

Publicerat 2022-11-02

Kära läsare,

För ett par år sedan lade Gasporox om sin strategi från att arbeta med fåtal aktörer och erbjuda sensorer för integration till att erbjuda sin teknologi brett på marknaden. Det innebar att en viss produktutvecklingsinsats krävdes. Resultatet blev instrumentserien GPX 1500 för läkemedelsmarknaden som lanserades 2020 och sensormodulen VialArch som lanserades 2021.

I detta investerarbrev kommer jag berätta om året som gått sedan VialArch lanserades och hur marknaden har tagit emot produkten.

Med vänliga hälsningar
 
Märta Lewander Xu


VialArch – lanserades för ett år sedan och har blivit en storsäljare
Headspace-analys (HSA) som teknologi har nått som längst på marknaden för just inspektion av förpackningarna läkemedelsvialer, dvs små glasflaskor för injektionsläkemedel. För vialer finns HSA-teknologin omnämnd i regelverk och har idag blivit ett standardsätt att mäta integritet för läkemedelsvialer, så kallas CCIT (Container Closure Integrity testing).

Idag görs mätningarna främst med mätinstrument, men med Gasporox laserteknologi kan man mäta direkt på produktionslinjen, medan vialerna passerar förbi. I november 2021 lanserade Gasporox produkten VialArch som är en sensormodul som enkelt kan integreras på en produktionslinje och som mäter syrgas i vialer medan de passerar förbi.

VialArch har fått en bra mottagande av marknaden och har sålts och installerats i Japan, Kina, Indien, Europa samt USA.

Produkten VialArch har nu blivit finalist i det ansedda priset CPhI Pharma Award och prisutdelning är i november i samband med mässan i Frankfurt.

Kundcitat: This is a gamechanger in the industry. I did not understand that HSA technology could achieve this.


Senaste presentationen från VD Märta Lewander Xu
VD Märta Lewander Xu presenterade vid Redeyes Investor AW i Malmö.
Länk till presentationen: Gasporox – Redeye


Gasporox senaste uppdateringar på LinkedIn

 • Ny återförsäljare: Välkommen Virtus Analitika Mitratama, indonesisk återförsäljare.
 • Gasporox på SCANPACK Svenska Mässan i Göteborg Säljare Niklas Bohlin demonstrerar vårt instrument GPX 1500 Film Food för oförstörande restsyremätning av MAP förpackningar.
 • Återförsäljare Netsteril ställer ut på Farmaforum i Madrid Vår produkt GPX 1500 Vial, HSA Headspace analysis på läkemedelsvialer presenteras och demonstreras.
 • Gasporox produkt VialArch är finalist i CPhI Pharma Award
 • Mässa i Biarritz, A3P congress in Biarritz. Gasporox ställer ut tillsammans med franska återföräljaren ADMC.

Därför har Gasporox potential att bli världsledande
Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpackningar. Gasporox har utvecklat en laserteknik som utmanar dagens befintliga metoder genom bland annat högre noggrannhet och minskat svinn vilket möjliggör en mer effektiv produktion. Bolagets produkter skyddas av patent och har möjlighet att bli världsledande. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av den stora potentialen och snabb försäljningstillväxt.

 •  Högteknologiskt – Gasporox produkter är teknikledande inom branschen.
 • Hållbar – Teknologin möjliggör för oförstörande kvalitetskontroll vilket leder till minskat svinn och effektivare produktion
 • Omogen nisch – Gasporox marknad – läkemedels- och livsmedelsindustrin – har en väl utvecklad förpackningsteknik, men mindre utvecklade metoder för att kvalitetssäkra förpackningarna. Gasporox produkter fyller därför ett teknologiskt tomrum.
 • Försäljningstillväxt – Gasporox prioriterar långsiktig tillväxt och har sedan noteringen 2016 haft en stark årlig tillväxt. 

Gasporox prioriteringar 2022

 • Fortsatt långsiktig tillväxt
 • Fokus läkemedelsinspektion
 • Segmentexpansion
 • Geografisk expansion
 • Återförsäljarnätverk
 • Utveckla tilläggstjänster och serviceerbjudande
 • Förberedande arbete – livsmedelsmarknaden
 • Innovationsprojekt – porositet – utvärdering mot kund

Vi har nu lagt om våra investerarbrev till månadsbrev som kommer runt månadsskiftet. Dessa kommer skickas via mail och publiceras genom pressmeddelande. För att få investerarbreven anmäl dig via vår hemsida, länk.


Kalender

 • 10 November – Delårsrapport publiceras
 • 10 November – Presentation om delårsrapporten på Facebook live
 • 30 November – Gasporox presenterar på Redeye Technology Day
 • 28 Februari (2023) – Bokslutskommuniké publiceras