Tredje starkaste kvartalet

Publicerat 2024-05-02

Kära investerare och vänner av Gasporox,
I Lund blommar nu magnolian och precis som den blomstrar även Gasporox affärer och bolaget självt. Kvartalsrapporten som publicerades den 23 april vittnar om ännu ett starkt kvartal, med en omsättning på nära 9 MSEK och ett positivt rörelseresultat. Detta markerar vårt sjunde kvartal med positiv EBITDA och bekräftar att vår strategi ger resultat och att vår industri behöver våra produkter. Vårt dedikerade och ihärdiga arbete, tillsammans med en väl genomtänkt strategi, ger avkastning. Hela teamet och jag är stolta över det bolag vi bygger tillsammans, där vi inte bara stödjer industrin utan även tillhandahåller en säker kvalitetskontroll som minskar livsmedelssvinn och säkerställer produktionen av läkemedel med hög kvalitet samtidigt som vi skapar ett bolag med långsiktig tillväxt.
VialArch™, som lanserades 2021, har blivit en framgångssaga och når nu fler kunder över hela världen. Dess enkelhet, som möjliggör snabb mätning av vialer som passerar förbi, gör den enkel att integrera för kunder. Förinställda recept möjliggör användning för olika vialstorlekar. Genom smarta algoritmer triggas mätningen när vialen passerar förbi, och den kan hantera olika hastigheter på bandet och förpackningsstorlekar. Med andra ord är det en smart sensormodul för smidig kvalitetskontroll av läkemedelsvialer.
Vi breddar nu vår produktportfölj till nya segment. En produkt som planeras att lanseras under mässan ACHEMA i juni är VialArch™ H2O Total Pressure. Denna variant av VialArch™ mäter tryck genom att mäta vattenånga. Just nu pågår intensivt arbete med lanseringen och förberedelser inför mässan. Vi har också deltagit i andra mässor och konferenser på senare tid, inklusive INTERPHEX i New York i mitten av april och PDA Parenteral Packaging i Köpenhamn i slutet av april.
Förra veckan fick vi möjlighet att träffa er aktieägare vid årsstämman och presentera det senaste från bolaget. Tack för ert fortsatta stöd och förtroende. Tillsammans skapar vi Gasporox och bidrar till en effektivare produktion av läkemedel och livsmedel.

Med vänliga hälsningar,
Märta Lewander Xu, VD


Hur stor är marknaden?
En vanlig fråga är hur stor marknaden är som Gasporox riktar sig till. Svaret är inte entydigt eller enkelt att beskriva.
Vi väljer att oftast beskriva marknaden utifrån antalet produktionslinjer som behöver vår lösning. Vår uppskattning är att det finns mellan 10 000 och 20 000 läkemedelsproduktionslinjer som har behov av vår kvalitetskontroll. För livsmedel uppskattar vi att det finns över 100 000 produktionslinjer som bör ha våra sensorer. Dessa produktionslinjer förpackar med en skyddande atmosfär, vilket innebär att förpackningarna förseglas med en annan gasblandning än vanlig luft. För dryckesindustrin uppskattar vi att det finns ytterligare över 100 000 produktionslinjer som behöver våra produkter. Det handlar om juicer med skyddande atmosfär, men även kolsyrade drycker, vin, vatten med mera. Sammanfattningsvis finns det med andra ord över 220 000 produktionslinjer som bör ha våra mätsensorer. Utöver produktionslinjer som bör ha våra inlinesensorer finns det även en stor marknad för mätinstrument inom varje marknadssegment.


Delårsrapport publicerad och VD-intervju
Den 23 april publicerades delårsrapport 1 för 2024, länk.
VD-intervju med Redeye Analytiker Rasmus Jacobsson, länk