Styrelseordförande stärker sitt aktieinnehav i Gasporox

Publicerat 2023-11-23

Styrelseordförande, Ulf Sköld, har ökat sitt innehav i Gasporox genom förvärv av aktier i en transaktion utanför handelsplatsen från en storägare.

Ulf Sköld har, genom sitt bolag Boltco AB, genomfört ett köp av en post på sammanlagt 36 000 aktier i bolaget. Säljare av posten är Fårö Capital, en av Gasporox största ägare.

Ordförande Ulf Sköld kommenterar:
”Jag har en mindre aktiepost i Gasporox sedan tidigare, och det har inte varit helt enkelt att köpa på sig mer via börsen. Då jag fick möjlighet att köpa en större post från en av huvudägarna såg jag det som ett perfekt tillfälle att öka mitt engagemang i ett spännande bolag.”