Starkt tredje kvartal, positivt resultat och vidare tillväxt

Publicerat 2022-12-02

Kära läsare,

Gasporox utvecklas väl och omläggningen av strategin för ett par år sedan då vi beslutade att säga upp exklusiva avtal och erbjuda mätinstrument och mer kompletta produkter för integration ger effekt. Tredje kvartalet visar detta med stark tillväxt och positivt rörelseresultat. Länk till kvartalsrapport här.

Gasporox oförstörande kvalitetskontroll uppskattas av marknaden och särskilt inom tillämpningen läkemedelsvialer. Detta har inneburit att vi under senaste året breddat vårt vialmätinstrument, GPX1500 Vial, med olika tillbehör samt ett format som gör att man kan mäta läkemedelsampuller. Typiskt breddar Gasporox sin produktportfölj genom anpassningar efter kundbeställningar eller marknadsåterkoppling. I november månad lanserades instrumentet GPX1500 Vial CO2 som utvecklades efter en kundorder och som beskrivs mer i detalj i detta månadsbrev. 

Med vänliga hälsningar
Märta Lewander Xu


GPX1500 Vial CO2 – Lanserades vid CPhI i november
Läkemedelsvialer innehåller typiskt injektionsläkemedel där kvalité och säkerhet är av yttersta vikt. Integritetstester, dvs kontroll att förpackningen är tät och inte kan läcka in partiklar, t.ex. bakterier, är en viktig parameter och som kan mätas med gasporox teknologi HSA – Headspace gas Analyzer. Läkemedelsvialer förpackas ofta i låg syrekoncentration och genom att mäta ifall det finns syrgas i headspace mäter man ifall det läckt in gas, så kallad läcktestning eller CCIT – Container Closure Integrity Testing.

2020 lanserade Gasporox produkten GPX1500 Vial som är ett mätinstrument för enkel och smidigt testning av syrgas i vialer. Mätningen är helt oförstörande och genomförs på ett par sekunder.

En förfrågan som vi fått från marknaden är att mäta gasen koldioxid i vialer. Detta kan vara vialer som inte är förpackade i syrgas. Då kan man i laboratoriemiljö analyserar ifall det läcker in koldioxid genom att lägga vialerna i ett övertryck av koldioxid, eller i kylförpackning med koldioxid-is, vilket ofta används i kylkedjorna inom läkemedelsindustrin.

Första produkten GPX1500 Vial CO2 levererades till pilotkund under tredje kvartalet med stor framgång och i november lanserades detta instrument som egen produkt.


Redeye technology day
VD Märta Lewander Xu presenterade vid Redeyes Technology Day, 30 november i Stockholm.
Länk till presentationen: Gasporox – Redeye
Länk till intervju: Q&A Intervju – Redeye


Presentation Kvartalsrapport 3 – Facebook
VD Märta Lewander Xu presenterade kvartalsrapport 3.
Länk till presentationen: Gasporox – FB


Gasporox senaste uppdateringar på LinkedIn

 • Länk till LinkedIn: länk
 • Länk till Pharmaceutical Networking: länk
  • Gasporox på CPhI, Frankfurt.
  • VialArch nominerad i CPhI Pharma Award.
  • GPX1500 Vial CO2 lanseras.
  • Välkommen till återförsäljare i Sydkorea, Korea Uni Com.
  • Gasporox besöker Istanbul och besöker återförsäljare som ställer ut på Bioexpo, samt genomför gemensamma kundbesök
  • Indiska återförsäljare Skytech ställer ut på AsiaLabex.
  • Franska återförsäljaren ADMC ställer ut på All4Pack i Paris.
  • Tre artiklar i Pharmaceutical networking publiceras, lansering av GPX1500 Vial CO2, reference standards samt deltagande i ISPE i december.

Därför har Gasporox potential att bli världsledande
Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpackningar. Gasporox har utvecklat en laserteknik som utmanar dagens befintliga metoder genom bland annat högre noggrannhet och minskat svinn vilket möjliggör en mer effektiv produktion. Bolagets produkter skyddas av patent och har möjlighet att bli världsledande. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av den stora potentialen och snabb försäljningstillväxt.

 • Högteknologiskt – Gasporox produkter är teknikledande inom branschen.
 • Hållbar – Teknologin möjliggör för oförstörande kvalitetskontroll vilket leder till minskat svinn och effektivare produktion
 • Omogen nisch – Gasporox marknad – läkemedels- och livsmedelsindustrin – har en väl utvecklad förpackningsteknik, men mindre utvecklade metoder för att kvalitetssäkra förpackningarna. Gasporox produkter fyller därför ett teknologiskt tomrum.
 • Försäljningstillväxt – Gasporox prioriterar långsiktig tillväxt och har sedan noteringen 2016 haft en stark årlig tillväxt.

Gasporox prioriteringar 2022

 • Fortsatt långsiktig tillväxt
 • Fokus läkemedelsinspektion
 • Segmentexpansion
 • Geografisk expansion
 • Återförsäljarnätverk 
 • Utveckla tilläggstjänster och serviceerbjudande
 • Förberedande arbete – livsmedelsmarknaden
 • Innovationsprojekt – porositet – utvärdering mot kund

Vi har nu lagt om våra investerarbrev till månadsbrev som kommer runt månadsskiftet. Dessa kommer skickas via mail och publiceras genom pressmeddelande. För att få investerarbreven anmäl dig via vår hemsida, länk.


Kalender

 • 30 November – Gasporox presenterar på Redeye Technology Day
 • 28 Februari (2023) – Bokslutskommuniké publiceras