Stärkt position på läkemedelsmarknaden

Publicerat 2023-01-04

Kära läsare,

Året 2022 är det år då Gasporox varumärke blev väl känt inom läkemedelsindustrin. Från att varit en aktör som fanns installerade i maskiner vid många fabriker världen över, men där industrin inte visste om vem som låg bakom denna teknologi, är idag Gasporox en känd aktör inom läkemedelsinspektionsbranschen. Vårt beslut att lansera ett eget mätinstrument för vialer, samt lanseringen av den smidiga integrerbara modulen ’VialArch’, har varit viktiga delar till att vi blivit en känd aktör med eget varumärke som kan erbjuda denna viktiga och nyskapande teknologi utan att behöva gå via en integrationspartner. Att vi ställt ut på många mässor, arbetat aktivt med digital marknadsföring och mailutskick samt nöjda kunder har bidragit till att bygga vårt varumärke. 

Vi har en unik teknologi och det är tydligt att marknaden behöver och uppskattar våra produkter. Det är en nischmarknad med kvalitetskontroll av läkemedel, men en väldigt viktig marknad där kunderna är värdesätter vår kunskap. Löpande breddar vi vårt produkterbjudande och bygger ut vår återförsäljare- och partnernätverk. Under 2022 kom vi en bra bit på väg och vi ser fram emot att fortsätta denna resa under 2023. 

Med vänliga hälsningar
Märta Lewander Xu


Lär känna styrelseledamot Annika Olsson
Vi på Gasporox är stolta över att vår styrelseledamot Annika Olsson precis blivit utnämnd till ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, en ytterst viktig och prestigefylld utmärkelse. Annika är rektor vid Lunds Tekniska Högskola, professor i Förpackningslogistik och har en lång erfarenhet från förpackningsindustrin, bland annat från TetraPak. 

Annika har varit styrelseledamot i Gasporox sedan 2011 och var instrumentell i den forskning som ligger bakom bolagets teknologi.
I detta månadsbrev intervjuar vi Annika och får höra om hennes syn på branschen samt Gasporox vidare utveckling. 
Vad ser du är viktiga frågor för branschen just nu?
– Annika: Hållbarhet med minskat svinn, nya förpackningsmaterial och livsmedels- och läkemedelssäkerhet är alla viktiga frågor för branschen. Gasporox bidrag till att säkerställa både kvalitet och hållbarhet hos livsmedel och läkemedel är ytterst viktiga, i synnerhet då det idag inte finns bra testmetoder för förpackningstekniken skyddande atmosfär som används mer och mer.
Vad gör Gasporox produkter viktiga för branschen?
– Annika: Med Gasporox teknologi får man en effektiv  och säker testmetod för kvalitetskontroll. Testerna är ickeförstörande vilket ger minskat svinn, säkra produkter och att varorna kan testas kontinuerligt direkt på produktionslinjen, vilket skapar större säkerhet än stickprovskontroller.
Vad ser du är utmaningar för Gasporox framåt?
– Annika: Gasporox teknologi kan användas på många olika sorters förpackningar både inom livsmedel och läkemedel, men kräver viss anpassning däremellan. Inom läkemedelsvialer har vår teknik blivit standard, men det finns fortfarande många segment att växa vidare i. Prioriteringen mellan dessa segment kommer att vara viktigt. 


Gasporox senaste uppdateringar på LinkedIn

 • Länk till LinkedIn: länk
 • Länk till Pharmaceutical Networking: länk
 • Hälsning från mässan AsiaLabex där indiska återförsäljaren Skytech ställde ut.
 • Gasporox ställer ut på ISPE i Wien.
 • Vår japanska partner General Packer har gjort ett eget showroom för Gasporox produkter och deras integrerade lösningar.
 • Ny artikel i Pharmaceutical networking som berättar om första året för produkten VialArch som lanserades november 2021.

Därför har Gasporox potential att bli världsledande
Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpackningar. Gasporox har utvecklat en laserteknik som utmanar dagens befintliga metoder genom bland annat högre noggrannhet och minskat svinn vilket möjliggör en mer effektiv produktion. Bolagets produkter skyddas av patent och har möjlighet att bli världsledande. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av den stora potentialen och snabb försäljningstillväxt.

 • Högteknologiskt – Gasporox produkter är teknikledande inom branschen.
 • Hållbar – Teknologin möjliggör för oförstörande kvalitetskontroll vilket leder till minskat svinn och effektivare produktion
 • Omogen nisch – Gasporox marknad – läkemedels- och livsmedelsindustrin – har en väl utvecklad förpackningsteknik, men mindre utvecklade metoder för att kvalitetssäkra förpackningarna. Gasporox produkter fyller därför ett teknologiskt tomrum.
 • Försäljningstillväxt – Gasporox prioriterar långsiktig tillväxt och har sedan noteringen 2016 haft en stark årlig tillväxt.

Gasporox prioriteringar 2022

 • Fortsatt långsiktig tillväxt
 • Fokus läkemedelsinspektion
 • Segmentexpansion
 • Geografisk expansion
 • Återförsäljarnätverk 
 • Utveckla tilläggstjänster och serviceerbjudande
 • Förberedande arbete – livsmedelsmarknaden
 • Innovationsprojekt – porositet – utvärdering mot kund

Vi har nu lagt om våra investerarbrev till månadsbrev som kommer runt månadsskiftet. Dessa kommer skickas via mail och publiceras genom pressmeddelande. För att få investerarbreven anmäl dig via vår hemsida, länk.


 Kalender

 • 28 Februari – Bokslutskommuniké 2022 publiceras
 • 27 April – Delårsrapport 1 2023 publiceras
 • 31 maj – Årsstämma
 • 9 augusti – Delårsrapport 2 2023 publiceras
 • 7 november – Delårsrapport 3 2023 publiceras
 • 15 februari (2024) Bokslutskommuniké 2023 publiceras