Satsning på amerikanska marknaden 2023

Publicerat 2023-02-02

Kära läsare,

Ett nytt år innebär alltid att man summerar, reflekterar och blickar framåt. Vi på Gasporox arbetar med tydliga årsmål och dessa blir en ledstjärna för organisationen under året och är en nyckel till att vi har en sådan positiv utveckling i bolaget.
För 2023 har vi fortsatt fokus på läkemedelsmarknaden och en viktig ny marknad för oss att bygga upp är den amerikanska marknaden. I slutet av förra året tecknade vi avtal med tre aktörer i USA för försäljning av instrument och vi arbetar med en lokal konsult för att etablera oss bredare på amerikanska marknaden. I början av februari ställer vi ut vid mässan WestPack i Kalifornien och har även planerat flera mässor i USA och en tour för att besöka potentiella kunder.
Säljstyrkan som tidigare varit indelad efter segmenten livsmedel och läkemedel kommer under 2023 arbeta utifrån en geografiskt indelning. Detta då vi ser att synergierna mellan dessa marknadssegment är stora och att vi på detta sätt kan få en större representation världen över.
Vi har ett spännande år framför oss och jag är glad att du följer oss på denna resa genom detta investerarbrev som kommer en gång i månaden.

Med vänliga hälsningar

Märta Lewander Xu, VD


Nytt regelverk i Europa – Annex 1

I augusti 2022 publicerades ett uppdaterat regelverk för läkemedelsproduktion i Europa: ”The Rules Governing Medicinal Products in the European Union Volume 4 EU Guidelines for Good Manufacturing Practice for Medicinal Product for Human and Veterinary Use”, Annex 1: ”Manufacturing of Sterile Medicinal Products”
En del i detta regelverk beskriver produktion av läkemedel och specifika teknologier som används. Den del som berör Gasporox beskriver integritetstester, så kallad CCIT – Container Closure Integrity Testing. CCIT-testning är något som måste göras för sterila läkemedelsprodukter. Det finns olika teknologier som kan användas för CCIT-mätning, men ingen metod som klarar alla sorters förpackningar. Beroende på vad man producerar för läkemedel får man använda lämplig CCIT-metod. Sterila produkter måste integritetstestas med validerade metoder. Gasporox teknologi, kallad laserbaserad headspaceanalys är en av teknologierna som är omnämn och är därmed godkänd för integritetstester.
Att Gasporox teknologi är med i regelverk och att kraven för CCIT- testning blir striktare och tydligare är positivt för ett bolag som Gasporox.


Gasporox senaste uppdateringar på LinkedIn

Länk till LinkedIn: länk
Länk till Pharmaceutical Networking: länk

 • Gasporox ställer ut på WestPack, USA 7-9 februari.
 • CCIT workshop med expert Jens Höllein.
 • Hälsning från kundbesök i Finland.
 • Hurricane system – en demonstrator av produkten VialArch som mäter vialer som passerar och sorterar dem efter deras syrgasnivå.
 • Välkommen till Naxin Xie, Sales Backoffice & Marketing Coordinator.
 • Pharmaceutical Networking artikel publiceras, deltagande vid WestPack.

Därför har Gasporox potential att bli världsledande

Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument och sensorer för kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpackningar. Metoden är helt oförstörande och kan användas både i mätinstrument samt integrerade direkt på produktionslinjen där den kontrollerar alla producerade varor, det vill säga en 100-procentig kvalitetsinspektion. Typiskt vill producenter säkerställa att förpackningar är gastäta och att syrekänsliga varor har förpackats i en syrefri miljö. För läkemedelsproducenter av sterila produkter finns regelkrav att inspektera förpackningens täthet eller integritet vilket för läkemedelsvialer, glasflaskor, kan göras med Gasporox produkter.

Gasporox lasermetod utmanar dagens befintliga metoder genom att den är oförstörande, snabb, robust och kan användas direkt på produktionslinjen vilket ger en säker och effektiv produktion och minskat svinn. Bolagets produkter skyddas av patent och har fått gott mottagande av läkemedelsindustrin, vunnit priser. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har mycket stor marknadspotential.

 • Högteknologiskt – Gasporox produkter är teknikledande inom branschen.
 • Hållbar – Teknologin möjliggör för oförstörande kvalitetskontroll vilket leder till minskat svinn och effektivare produktion
 • Omogen nisch – Gasporox marknad – läkemedels- och livsmedelsindustrin – har en väl utvecklad förpackningsteknik, men mindre utvecklade metoder för att kvalitetssäkra förpackningarna. Gasporox produkter fyller därför ett teknologiskt tomrum.
 • Försäljningstillväxt – Gasporox prioriterar långsiktig tillväxt och har sedan noteringen 2016 haft en stark årlig tillväxt.

Gasporox är lokaliserade i Lund med säljare i Schweiz och arbetar mot en global marknad. Idag har bolaget cirka 50 återförsäljare världen över med tonvikt Asien, Europa och Amerika. Bolaget som är ett team om 20 personer har produktion och utveckling inhouse i Lund. Bolaget arbetar löpande med att bredda produktportföljen genom produktutveckling mot nya marknadsförfrågningar och beställningar, t.ex. ny sorts förpackningsformat och breddar därmed marknadspotentialen.


Kalender

 • 28 Februari – Bokslutskommuniké 2022 publiceras
 • 2 Mars – Presentation av VD – Redeye event Göteborg
 • 27 April – Delårsrapport 1 2023 publiceras
 • 31 maj – Årsstämma
 • 1 juni – Presentation av VD – Redeye Growth Day Stockholm
 • 9 augusti – Delårsrapport 2 2023 publiceras
 • 7 november – Delårsrapport 3 2023 publiceras
 • 15 februari (2024) Bokslutskommuniké 2023 publiceras

Investerarbrevet publiceras månadsvis och publiceras genom pressmeddelande. För att få investerarbreven anmäl dig via vår hemsida, länk.