Samarbetsprojekt med RCPE, Pfizer, Teraview och Cambridge Universitet för materialanalys av läkemedelstabletter

Publicerat 2022-08-09

Gasporox deltar i ett samarbetsprojekt med RCPE, Pfizer, Teraview och Cambridge Universitet med syfte att utveckla ny teknik för snabb produktion av läkemedel i tablettform. Sådan testning, kallad Real-Time Release testing för dissolution vid läkemedelsproduktion innebär att man använder snabba tester direkt vid produktionen för snabb återkoppling.

Projektet leds av österrikiska RCPE som är ett ansett institut för nya teknologier inom läkemedelsindustrin som beskriver projektet i sitt pressmeddelande: länk

Samarbetsprojektet kommer att utreda hur nya teknologier, där Gasporox system GPX Porosity utvärderas, kan bidra till snabb återkoppling av mätdata och bidra till en effektiv och säker produktion. Gasporox har visat att deras laserteknik även kan användas för att mäta materialparametrar i läkemedelstabletter och substrat, så kallad porositet. Detta är ett nytt sätt att använda Gasporox teknologi och ger en breddning mot marknaden från att kvalitetskontrollera förpackningen till att nu mäta i själva läkemedelstabletten. Denna möjliga breddning drivs nu som innovationsprojekt där vi arbetar genom betalda kundprojekt och i nära dialog med tilltänkta kunder. Lösningen är oförstörande och snabb vilket öppnar upp för flera intressanta möjligheter för framtiden med en snabb testprocess vid produktionslinjen. Nu har Gasporox bjudits in för att delta i ett projekt som leds och koordineras av RCPE – Research Center Pharmaceutical Engineering, som är ett högt ansett institut som utvecklar och utvärderar de senaste tekniska lösningarna för läkemedelsprocesser. Projektet varar i 36 månader och har en total budget om 536 812 Euro. Gasporox deltar bland annat med sitt instrument, GPX Porosity som kommer att utvärderas och kopplas mot processen för producerade läkemedel.

Prof Dr. Johannes Khinast, Scientific Director & CEO of RCPE, kommenterar:
“The expertise and capabilities in this consortium are an incredible asset to this exciting project. We are delighted to collaborate with these organizations. Developing data-driven, digitalized manufacturing platforms to reduce cost, risk, and advance sustainability in pharmaceutical
manufacturing is key for efficient responses to global health challenges and improving
medicine supply to patients.”

VD Märta Lewander Xu kommenterar:
”Vi är oerhört glada och stolta att bli inbjuda till detta projekt och att de ser värdet av vår teknik. Även om lösningen befinner sig i tidig fas och vi idag inte har den i vår produktportfölj är RCPE-projektet är en perfekt plattform för oss att bättre förstå denna lösnings potential. Samarbete med experter både inom akademi och industri, där slutanvändarna är aktiva deltagare är otroligt värdefullt för att få full insikt i potentialen och definiera hur produkten ska utformas.”