Samarbete inleds med Redeye som påbörjar bevakning

Publicerat 2022-09-06

Gasporox och Redeye har ingått avtal för löpande bevakning av Bolaget vilket innebär att Gasporox finns med bland Redeyes analysbolag och portal.

Länk till portalen: länk.

I portalen finns information såsom en film om bolaget, presentationer samt analyser, länk.

Som start på samarbetet genomförde Redeye en initial analys, så kallad initiation coverage. Denna publicerades 2 september och finns att läsa på portalen: länk.

Redeye är ett nordiskt analysföretag och finansbolag med fokus mot life science och techbolag.