SafetyPack-projektet avslutat med stor framgång

Publicerat 2016-11-04
I måndags, den 31 oktober 2016, avslutades det av EU delfinansierade 3-åriga SafetyPack-projektet där Gasporox ingår som en av tio partners. Projektets mål var att utveckla inlinesystem och validera den oförstörande lasertekniken som kan mäta gassammansättningen inuti förslutna förpackningar direkt på produktionslinjen utan att produkten tas bort från förpackningslinjen.

Projektet har med stor framgång utvecklat, installerat och validerat tekniska lösningar hos slutanvändare. GASPOROX lasersensorer har integrerats av partnern FT systems och systemet installerats på Santa Maria, svensk tortillatillverkare. Förpackningsinstitutet DTI har validerat systemet.

För mer information om projektet se pressrelease från projektet; SafetyPacks hemsida samt video från Santa Marias förpackningslina.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”SafetyPack-projektet har varit en bra möjlighet för Gasporox att sprida vår teknik och engagera viktiga nyckelaktörer i Europa. Att vi utvecklat sensorer som installerats hos Santa Maria och validerats av tredje part med lyckosamt resultat visar att Gasporox teknik klarar flexibla förpackningar och tuffa villkor. Projektet har gett oss stor erfarenhet och nya tekniska lösningar som vi kan bygga våra framtida affärer på. Ytterligare utveckling och samarbeten med projektpartners kommer ske även efter projektavslutet, vilket vi redan sett i samband med att vi tecknade ett femårigt leveransavtal med FT System.”

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2016 kl. 10:00 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.