Rekordår – Försäljningstillväxt på 47% 2023

Publicerat 2024-03-01

Kära investerare och vänner av Gasporox,

Vårtecknen börjar så smått ge sig till känna här i Lund, och vi ser fram emot ett givande år som tar oss vidare på vår resa. Det är med stor glädje jag nu kan dela med er att 2023 var ett enastående år för vårt bolag. Vår senaste bokslutskommuniké, som publicerades den 15 februari, vittnar om en imponerande tillväxt. Vår försäljning ökade med hela 47%, samtidigt som vi redovisade positiv EBITDA. Detta resultat är ett tydligt kvitto på vår dedikation och att vår uppsatta strategi levererar. Det är även en bekräftelse på industrins behov av våra produkter och lösningar. Med våra produkter kan kunderna smidigt genomföra kvalitetskontroll av förpackningar, vilket kan vara allt från läkemedelsvialer (små glasflaskor) till färdigrätter förpackade i tråg med skyddande film.

Inför 2024 ser vi fram emot nya spännande möjligheter. Vår utvecklingsstrategi att löpande bredda vårt erbjudande pågår, och just nu har vi flera intressanta projekt på gång. Bland annat vidareutvecklar vi våra produkter för att kunna mäta vattenånga och tryck. Detta är ett område där efterfrågan stadigt ökar, och vi får förfrågningar och har ordrar på lösningar. Vi är glada över att kunna möta marknadens behov med innovativa lösningar.

Vår affärsmodell fortsätter att visa sin styrka genom att generera årliga intäkter från validering och återcertifiering av våra instrument. Det är tydligt att detta är en hållbar affärsmodell som främjar tillväxt och långsiktig framgång. Vidare är det en styrka att vi kan erbjuda både kompletta mätinstrument och sensorer för fullständig kontroll direkt på produktionslinjer.

För en mer detaljerad genomgång av vårt resultat och våra framtidsplaner, hänvisar jag er till vår fullständiga bokslutskommuniké för 2023 (länk), samt den intervju med VD-kommentarer som finns inspelad (länk).

Tack för ert fortsatta stöd och förtroende.

Varma Hälsningar
Märta Lewander Xu, VD


Höjdpunkter från 2023
Under det gångna året har vi på Gasporox utvecklats väl och förutom att växa som bolag med än mer strukturerade processer, skalbar produktion, serviceprocess m.m. så har vi upplevt en rad betydande framsteg och prestationer som vi är stolta över att dela med er.

  • VialArch når framgångar: Vår produkt VialArch, som lanserades år 2021, har blivit väl mottagen av industrin. Under 2023 har vi inte bara lockat till oss flera nya kunder utan även behållit befintliga kunders förtroende. Höjdpunkten var den största ordern någonsin i vår historia, på imponerande 9,1 MSEK, från vår kinesiska partner MaxCann.
  • AutoMAP – ny spännande produkt: Utvecklingen av vår nya produkt AutoMAP för inspektion av förpackningar med flexibel film har tagit stora steg framåt. Denna produkt har en mångsidig användning, från livsmedelsförpackningar till läkemedelsförpackningar som infusionspåsar. Under 2023 inleddes flera pilotprojekt inom livsmedelsindustrin, inklusive ett viktigt avtal med den tyska aktören Weber. Dessutom fick vår produkt AutoMAP Pharma det prestigefyllda priset CPHI Pharma Awards i november.
  • Årlig service – starkt serviceerbjudande: Vår årliga service, som erbjuder certifiering av kundernas instrument, har visat sig vara en växande modell för oss. Vi har utvecklat en smart lösning som säkerställer att kundernas system fungerar optimalt genom årliga service. Denna modell skapar inte bara värde för våra kunder utan genererar också lönsamma intäkter för bolaget.

Dessa framsteg är bara några av många som vi har uppnått under 2023, och vi ser fram emot att fortsätta vår framgångsresa under det kommande året.