Rekordår +36% i omsättning – Investerarbrev februari 2023

Publicerat 2023-03-03

Kära läsare,
I veckan publicerade vi bokslutskommunikén och kunde därmed visa vår fina framgång för 2022. Vår omsättning växte 36% till 21,4 MSEK. Vi är fortsatt ett bolag på en resa och redovisar därmed förlust och negativt operativt kassaflöde. Två av kvartalen nådde vi positivt EBITDA, och vi ser hur vi mer och mer närmar oss positivt resultat och positivt kassaflöde.
Särskilt är det våra produkter VialArch och GPX1500 Vial som bidrar starkt till den fina försäljningsutvecklingen. Dessa är produkter som vi lanserade under 2020 och 2021 som har fått ett fint mottagande av marknaden.
Vi ser nu fram emot ett spännande år där vi kommer att vidare bredda vår produktportfölj, geografiska täckning samt arbete med fler och fler maskintillverkare och kunder.

Med vänliga hälsningar

Märta Lewander Xu, VD


Kort intervju med VD Märta Lewander Xu
Om Märta Lewander Xu: Medgrundare till bolaget som kom ur en forskargrupp vid Lunds Tekniska Högskola. Märta var första anställd i bolaget och då som teknisk chef. Märta är specialist på Gasporox teknologi men har ett kommersiellt fokus och driv. År 2015 gick Märta in i VD-rollen och har sedan dess noterat bolaget och drivit kommersialiseringen.
I detta investerarbrev intervjuar vi VD Märta Lewander Xu om det senaste från bolaget och dess utveckling.

Varför är Gasporox produkter viktiga?
Vi har en produkt som gör skillnad och är viktig för oss alla. Att vi får säkra läkemedel och livsmedel är något vi tar för givet och här har Gasporox en unik teknologi som verkligen bidrar och allt mer efterfrågas på marknaden.
Vad för frågor är viktiga för Gasporox under 2023
Vi ska växa med bas i de produkter som vi redan har på marknaden, men även nå närliggande produktområden genom mindre justeringar och vidareutvecklingar.
Vad gör att Gasporox kommer att lyckas?
Förutom att vi har en bra produkt som marknaden behöver har vi ett mycket kvalificerat team. Det är ett liten men effektiv grupp, som tillsammans är dedikerade att ta denna teknik till industriell standard. Vi är flexibla och lyhörda mot marknaden och kan effektivt göra anpassningar i produkt och strategi för att säkerställa att vi når framgång. 


Gasporox senaste uppdateringar på LinkedIn

 • Länk till LinkedIn: länk
 • Länk till Pharmaceutical Networking: länk

 • Gasporox ställer ut på WestPack, USA 7-9 februari.
 • Franska återförsäljaren A.D.M.C. kommer att ställa ut vid CFIA i Rennes 14-16 mars.
 • Gasporox ställer ut med partner i Algeriet, vid Maghreb Pharma, Afrikas största läkemedelsmässa.
 • Hälsning från säljteamet inklusive amerikanska konsulten som stöttar med uppbyggnaden av amerikanska marknaden.
 • Säljare Jean-Philippe Descloux har nu varit hos Gasporox två år och byggt upp återförsäljarnätverket på ett bra sätt.
 • Pharmaceutical Networking artikel publiceras.


Därför har Gasporox potential att bli världsledande
Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument och sensorer för kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpackningar. Metoden är helt oförstörande och kan användas både i mätinstrument samt integrerade direkt på produktionslinjen där den kontrollerar alla producerade varor, det vill säga en 100-procentig kvalitetsinspektion. Typiskt vill producenter säkerställa att förpackningar är gastäta och att syrekänsliga varor har förpackats i en syrefri miljö. För läkemedelsproducenter av sterila produkter finns regelkrav att inspektera förpackningens täthet eller integritet vilket för läkemedelsvialer, glasflaskor, kan göras med Gasporox produkter.
 
Gasporox lasermetod utmanar dagens befintliga metoder genom att den är oförstörande, snabb, robust och kan användas direkt på produktionslinjen vilket ger en säker och effektiv produktion och minskat svinn. Bolagets produkter skyddas av patent och har fått gott mottagande av läkemedelsindustrin, vunnit priser. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har mycket stor marknadspotential.

 • Högteknologiskt – Gasporox produkter är teknikledande inom branschen.
 • Hållbar – Teknologin möjliggör för oförstörande kvalitetskontroll vilket leder till minskat svinn och effektivare produktion
 • Omogen nisch – Gasporox marknad – läkemedels- och livsmedelsindustrin – har en väl utvecklad förpackningsteknik, men mindre utvecklade metoder för att kvalitetssäkra förpackningarna. Gasporox produkter fyller därför ett teknologiskt tomrum.
 • Försäljningstillväxt – Gasporox prioriterar långsiktig tillväxt och har sedan noteringen 2016 haft en stark årlig tillväxt.

 
Gasporox är lokaliserade i Lund med säljare i Schweiz och arbetar mot en global marknad. Idag har bolaget cirka 50 återförsäljare världen över med tonvikt Asien, Europa och Amerika. Bolaget som är ett team om 20 personer har produktion och utveckling inhouse i Lund. Bolaget arbetar löpande med att bredda produktportföljen genom produktutveckling mot nya marknadsförfrågningar och beställningar, t.ex. ny sorts förpackningsformat och breddar därmed marknadspotentialen. 


Kalender

 • 27 April – Delårsrapport 1 2023 publiceras
 • 31 maj – Årsstämma
 • 1 juni – Presentation av VD – Redeye Growth Day Stockholm
 • 9 augusti – Delårsrapport 2 2023 publiceras
 • 7 november – Delårsrapport 3 2023 publiceras
 • 15 februari (2024) Bokslutskommuniké 2023 publiceras

Investerarbrevet publiceras månadsvis och publiceras genom pressmeddelande. För att få investerarbreven anmäl dig via vår hemsida, länk.