Presentation och analytikerintervju med Gasporox VD vid Redeyes event Profitable Growth Microcap Companies 27 mars 2024

Publicerat 2024-03-28

Gasporox VD, Märta Lewander Xu, deltog den 27 mars vid Redeyes event Profitable Growth Microcap Companies i Stockholm. Vid eventet presenterade VD Märta Lewander Xu det senaste från bolaget efterföljt av en intervju av Rasmus Jacobsson, Equity Analyst vid Redeye.

Lyssna på hela presentationen och intervjun här:
Presentation och intervju av VD Märta Lewander Xu från Redeyes event Profitable Growth Microcap Companies

Om eventet
Redeye hade bjudit in flera intressanta företag till sitt årliga event Profitable Microcap Growth Event den 27 mars 2024, vilka alla uppvisar god tillväxt och hälsosam lönsamhet i syfte till att presentera nya investeringsmöjligheter för investerare. Det är första gången Gasporox deltar i detta event.

Om Redeye
Redeye är ett ledande oberoende analytikerhus och investmentbank baserat i Stockholm, specialiserat på att tillhandahålla analyser och rådgivning inom investeringar. Med ett fokus på tillväxtföretag och innovation, särskilt inom teknik och life science strävar Redeye efter att leverera insiktsfulla och välgrundade investeringsrekommendationer till sina kunder.

VD Märta Lewander Xu kommenterar:
”Förra året nådde vi för första gången positivt EBITDA vilket var en milstolpe för oss. Vårt fokus på tillväxt och lönsamhet visar resultat och deltagandet vid Redeyes event visar att även analytikerhuset ser att vi nu nått en ny nivå.”