Presentation av Gasporox delårsrapport januari – september 2022

Publicerat 2022-11-10

Gasporox har publicerat en video på sin Facebook-sida där VD Märta Lewander Xu presenterar delårsrapport 3: januari – september 2022.

Delårsrapporten i sin helhet finns även tillgänglig på Gasporox hemsida.