Patent i USA beviljat för Gasporox laserteknologi där smart detektor används

Publicerat 2023-02-07

Det amerikanska patentmyndigheten (USPTO) har meddelat Gasporox AB (publ) att man avser bevilja en patentansökan där en ny sorts detektor används.

Gasporox använder en laserteknologi för att inspektera förpackningar, såsom läkemedels- och livsmedelsförpackningar. Tillverkare vill ofta säkerställa att förpackningar förslutits med låg syrehalt då många läkemedel och livsmedel är syrekänsliga. Det kan även vara av hög vikt att säkerställa att förpackningar är intakta, t.ex. för läkemedel som ska injiceras i kroppen. Genom att sända laserljus genom förpackningar kan gasinnehållet mätas med Gasporox teknologi och ge dessa viktiga parametrar, som syrgasnivå och läcktestning. En viktig kalibreringsparameter är dimensionen på förpackningen som man mäter. Det nu beskrivna patent använder en ny sorts detektor där både gasabsorptionen och förpackningens dimension kan mätas samtidigt av samma detektor.

VD Märta Lewander Xu kommenterar:
”Gasporox är ett innovativt bolag och arbetar löpande på att skydda våra nya lösningar och produkter. Att vi nu får denna ansökan beviljad visar på vår förmåga att skydda våra innovationer.”