Ordförande och ledamot förvärvar aktier av VD

Publicerat 2020-12-03
Flera styrelseledamöter har ökat sitt innehav i Gasporox genom förvärv av aktier i en transaktion utanför börsen.

Ordförande Per Nyström och styrelseledamot Annika Olsson samt två andra aktieägare, Emanuel Eriksson och Jan Erik Smith, har meddelat bolaget att de i en intern transaktion utanför börsen köpt en post på sammanlagt 49 155 aktier i bolaget. Priset var ett vägt snitt av börshandlade aktiepriser av ett antal dagar under november.

Säljare av posten är två anställda i bolaget, inkluderande VD Märta Lewander Xu, med avsikt att använda hela köpeskillingen för att lösa lån som förfaller och där deras aktier låg som pant. De anställda har meddelat att man avser att via andra ekonomiska medel över tid, t.ex. genom optionsprogram som löper till 2021 återigen öka sitt privata ägande i bolaget.

Styrelseordförande i Gasporox Per Nyström kommenterar:

”Det är mycket positivt att styrelsen och huvudägare vill investera i bolaget i denna expansiva fas. Ägarbilden har förändrats det här året genom att vi bland annat välkomnat Gobia Enterprises som andra största ägare. Vi ser positivt på att huvudägare så som Jan Erik Smith som står bakom Gobia Enterprises med flera, vill investera ytterligare i bolaget samt vill vara med och utveckla vår affär vidare.”

För ytterligare information, kontakta:

Per Nyström, styrelseordförande, e-post: pn@gasporox.se