Order på 3,9 MSEK på nylanserade produkten VialArch™

Publicerat 2021-12-16

Gasporox har erhållit order från sin kinesiska återförsäljare Tianjin Maxcann Automation Technology Co., Ltd. (”Maxcann”), på nylanserade produkten VialArch till ett totalt ordervärde om 3,9 MSEK.

Återförsäljaren, Maxcann, som är Gasporox partner i Kina för både instrument för läkemedelsindustrin samt sensormodulen VialArch har lagt en ramorder på VialArch för 2022. VialArch är en sensormodul för kvalitetskontroll av så kallade läkemedelsvialer direkt på produktionslinjen. Modulen är Gasporox senaste tillskott i produktutbudet och lanserades i samband med CPhI Worldwide-mässan i november. Ramordern om 3,1 MSEK kommer att avropas för leverans under 2022. I tillägg till ramordern har återförsäljaren lagt ytterligare en introduktionsorder för den kinesiska marknaden på VialArch om 800 kSEK för leverans i första kvartalet 2022. Kunden är en etablerad aktör i Kina och har framgångsrikt introducerat andra kvalitetsmetoder på den kinesiska marknaden.
 
VD Märta Lewander Xu kommenterar:
”Den här ordern visar att VialArch är ett starkt tillskott i vårt produktutbud och möjliggör att vi kan nå vidare med vår lösning. Vi är glada att under 2021 ha inlett ett samarbete i Kina med Maxcann och efter lyckad pilotinstallation nu gå vidare med volymsbeställningar. Detta går i linje med vår strategi om att etablera oss på den asiatiska marknaden. Vi ser fram emot att tillsammans med Maxcann stärka vår position i Kina.”