Order på 3,5 miljoner SEK på sensorer för läkemedelsindustrin

Publicerat 2023-01-12

Gasporox har erhållit en order på ett värde om 3,5 MSEK på sensorer så kallade GasSpect. Sensorerna integreras av kunden till automatiska inspektionssystem för läkemedelsvialer.

Kunden, Wilco AG är lokaliserad i Schweiz och är en av de ledande aktörerna inom läcktestning av läkemedel för förpackningstypen vialer. Ordern Gasporox nu erhållit kommer att levereras under våren 2023.