Order på 2,0 miljoner SEK på sensorer för läcktestning av livsmedelsförpackningar

Publicerat 2022-10-11

Gasporox har erhållit en order till ett värde om 2,0 MSEK från Ishida Europe på sensorer för läcktestning så kallade CellSpect. Sensorerna integreras av kunden till automatiserade inspektionssystem för läcktestning av livsmedelsförpackningar för 100% kvalitetskontroll direkt på produktionslinjen.

Maskintillverkaren, som är en avtalskund till Gasporox är baserad i Västeuropa och är en del av den japanska koncernen Ishida, vilka är en av de större tillverkarna av maskinlinjer för livsmedelsindustrin. Samarbetet mellan kunden och Gasporox har pågått flera år, först genom kundprojekt och nu genom leverans av sensorer. Kunden har ett icke-exklusivt avtal med Gasporox för denna läcktestningslösning. Ordern på 2,0 miljoner SEK som Gasporox nu har erhållit ska levereras under fjärde kvartalet.