Order om 9,1 MSEK på produkten VialArch™

Publicerat 2023-12-14

Gasporox har erhållit order från sin kinesiska återförsäljare Tianjin Maxcann Automation Technology Co., Ltd. (”Maxcann”), på produkten VialArch till ett totalt ordervärde om 9,1 MSEK.

Återförsäljaren, Maxcann, som är Gasporox partner i Kina för både instrument för läkemedelsindustrin samt sensormodulen VialArch, har lagt en order på VialArch om 9,1 MSEK. VialArch är en sensormodul för kvalitetskontroll av så kallade läkemedelsvialer direkt på produktionslinjen. Order kommer att levereras under våren och hösten 2024 i tre delleveranser.
 
VD Märta Lewander Xu kommenterar:
”Fantastiskt att se hur vår produkt VialArch når ytterligare framgångar på marknaden med denna order, som är Gasporox största någonsin. Maxcann är viktig partner mot den kinesiska marknaden och arbetar med flera stora maskintillverkare lokalt.”