Order om 4 MSEK på produkten VialArch™

Publicerat 2023-08-28

Gasporox har erhållit order från sin kinesiska återförsäljare Tianjin Maxcann Automation Technology Co., Ltd. (”Maxcann”), på produkten VialArch till ett totalt ordervärde om 4 MSEK.

Återförsäljaren, Maxcann, som är Gasporox partner i Kina för både instrument för läkemedelsindustrin samt sensormodulen VialArch, har lagt en order på VialArch om 4 MSEK. VialArch är en sensormodul för kvalitetskontroll av så kallade läkemedelsvialer direkt på produktionslinjen. Ordern inkluderar även en produktvariant av VialArch som mäter på större läkemedelsflaskor i glas. Ordern kommer att levereras under hösten 2023 och våren 2024 i tre delleveranser.
 
VD Märta Lewander Xu kommenterar:
”Produkten VialArch är unik i sitt slag och lanserades i slutet av 2021. Återkommande kunder som MaxCann visar på behovet av just denna produkt och marknadens goda mottagande av produkten.
MaxCann är en viktig partner mot den kinesiska marknaden och samarbetet fortlöper väl.”