Order om 3 MSEK på produkten VialArch™

Publicerat 2022-12-06

Gasporox har erhållit order från sin kinesiska återförsäljare Tianjin Maxcann Automation Technology Co., Ltd. (”Maxcann”), på produkten VialArch till ett totalt ordervärde om 3 MSEK.

Återförsäljaren, Maxcann, som är Gasporox partner i Kina för både instrument för läkemedelsindustrin samt sensormodulen VialArch, har lagt en order på VialArch om 3 MSEK. VialArch är en sensormodul för kvalitetskontroll av så kallade läkemedelsvialer direkt på produktionslinjen. Modulen är ett av Gasporox senaste tillskott i produktutbudet och lanserades under 2021. Ordern kommer att levereras under våren och sommaren 2023 i två omgångar.
 
VD Märta Lewander Xu kommenterar:
”Den här ordern visar att med sensormodulen VialArch i vårt produktutbud når vi bredare ut på marknaden med vår teknik. Vi är glada att vårt samarbete med Maxcann, som inleddes 2021, fortskrids efter flera framgångsrika installationer under 2022. Detta möjliggör vår strategi om fortsatt etablering på den asiatiska marknaden, i nära samarbete med Maxcann.”