Ny styrelseordförande

Publicerat 2023-06-02

Kära läsare,

Tidigare i veckan hölls den årliga bolagsstämman där vi fick möjlighet att träffa er aktieägare i våra lokaler. Ulf Sköld har tillträtt som styrelseordförande och i detta investerarbrev får ni läsare lära känna honom lite närmare.

I maj ställde vi ut vid den stora mässan Interpack i Düsseldorf som går var tredje år men nu inte hållits på 6 år. Gasporox ställde ut för första gången. Förutom vårt eget bås fanns vår lösning presenterad vid flera andra montrar hos våra kunder. Vi ser hur Gasporox varumärke blir allt starkare och välkänt, särskilt inom läkemedelsindustrin. För livsmedel är tekniken fortfarande okänd men vi noterade ett stort intresse även för våra lösningar mot kvalitetskontroll av livsmedelsförpackningar och särskilt den nya produkten AutoMAP. 

Efter en intensiv period med många mässor och marknadsföring ser vi nu fram emot att bearbeta leads och omvandla intresset till affärer. Det är tydligt när jag träffar producenter av livsmedel och läkemedel att behovet för våra produkter finns där. Steg för steg når vi fler och fler kunder och breddar vår portfölj för att lösa våra kunders behov helt enligt vårt satta strategi.

Gasporox är ett bolag på en resa och tack för att du följer oss.

Med vänliga hälsningar
Märta Lewander Xu, VD


Ulf Sköld – Ny styrelseordförande

Den 31 maj tillträdde Ulf sköld som ny styrelseordförande. Ulf Sköld har varit Gasporox CFO senaste fyra åren och träder nu in i en ny roll. Ulf känner bolaget väl och har en bred erfarenhet främst som CFO och inom verksamhetsutveckling och bolagsstyrning, bl.a. i förpacknings- och livsmedelsindustrin. Ulf Sköld, född 1960, är utbildad civilekonom vid Lunds Universitet och har även egen verksamhet i Boltco AB samt är styrelseledamot i Blentagruppen AB

Vad ser du är viktiga frågor för styrelsen just nu?
-Ulf: Styrelsen ska fortsatt stödja den operativa ledningen så att vi når de ambitiösa mål om fortsatt tillväxt som är satta. Vi kommer aktivt jobba med att utveckla strategin och värdera affärsmöjligheter och risker. Då vi är ett tillväxtbolag så behöver organisation, processer och kontrollsystem uppgraderas efter hand, men det måste göras på ett sätt så att vi inte håller tillbaka affärsmannaskap och kreativitet.
Vad gör Gasporox produkter unika och viktiga?
-Ulf: Vi har en viktig roll att fylla inom ett par områden som i stort sett berör alla människor; möjliggöra kvalitetssäkring av läkemedelsförpackning t.ex. för vaccin och bidra till bättre matkvalitet och minskat matsvinn genom att säkerställa förpackning med skyddande atmosfär. Den teknologi vi har är unik och möjliggör att detta sker i hög hastighet direkt i produktionslinjerna. Men det som gör den stora skillnaden mot andra aktörer är att vi har ett mycket kompetent och starkt team med bas i Lund.
Vad ser du är utmaningar för Gasporox framåt?
-Ulf: Vår största utmaning är att kunna fortsatt växa verksamheten och samtidigt nå positivt kassaflöde och resultat. Där är vi inte riktigt ännu. Vi är nu väl etablerade och en känd aktör i läkemedelsbranschen och strävar efter att nå samma position för livsmedelsindustrin där potentialen är ännu större. Vi är redan starka i Europa och Asien, men behöver bygga en bättre position även på den amerikanska marknaden.


Gasporox senaste uppdateringar på LinkedIn

 • Länk till LinkedIn: länk
 • Länk till Pharmaceutical Networking: länk
 • Interpack
 • Kundbesök
 • AutoMAP
 • Indiska återförsäljaren ställer ut vid PharmaLytica 2023

Redeye Growth day
Den 1 juni deltog Gasporox vid Redeyes Growth Day och VD-intervjun. Länk


Därför har Gasporox potential att bli världsledande
Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument och sensorer för kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpackningar. Metoden är helt oförstörande och kan användas både i mätinstrument samt integrerade direkt på produktionslinjen där den kontrollerar alla producerade varor, det vill säga en 100-procentig kvalitetsinspektion. Typiskt vill producenter säkerställa att förpackningar är gastäta och att syrekänsliga varor har förpackats i en syrefri miljö. För läkemedelsproducenter av sterila produkter finns regelkrav att inspektera förpackningens täthet eller integritet vilket för läkemedelsvialer, glasflaskor, kan göras med Gasporox produkter.
 
Gasporox lasermetod utmanar dagens befintliga metoder genom att den är oförstörande, snabb, robust och kan användas direkt på produktionslinjen vilket ger en säker och effektiv produktion och minskat svinn. Bolagets produkter skyddas av patent och har fått gott mottagande av läkemedelsindustrin. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har mycket stor marknadspotential

 • Högteknologiskt – Gasporox produkter är teknikledande inom branschen.
 • Hållbar – Teknologin möjliggör för oförstörande kvalitetskontroll vilket leder till minskat svinn och effektivare produktion
 • Omogen nisch – Gasporox marknad – läkemedels- och livsmedelsindustrin – har en väl utvecklad förpackningsteknik, men mindre utvecklade metoder för att kvalitetssäkra förpackningarna. Gasporox produkter fyller därför ett teknologiskt tomrum.
 • Försäljningstillväxt – Gasporox prioriterar långsiktig tillväxt och har sedan noteringen 2016 haft en stark årlig tillväxt.

Gasporox är lokaliserade i Lund med säljare i Schweiz och arbetar mot en global marknad. Idag har bolaget cirka 50 återförsäljare världen över med tonvikt Asien, Europa och Amerika. Bolaget som är ett team om 20 personer har produktion och utveckling inhouse i Lund. Bolaget arbetar löpande med att bredda produktportföljen genom produktutveckling mot nya marknadsförfrågningar och beställningar, t.ex. ny sorts förpackningsformat och breddar därmed marknadspotentialen. 


Kalender

 • 9 augusti – Delårsrapport 2 2023 publiceras
 • 7 november – Delårsrapport 3 2023 publiceras
 • 15 februari (2024) Bokslutskommuniké

Investerarbrevet publiceras månadsvis och publiceras genom pressmeddelande. För att få investerarbreven anmäl dig via vår hemsida, länk.