Kraftfull satsning på GASPOROX dotterbolag GPX Medical

Publicerat 2019-01-22
Senaste tiden har Gasporox medicintekniska gren, GPX Medical, haft stora framgångar. Företagets teknik håller hög kvalitet och har resulterat i kliniska tester med en prototyp av ett medicintekniskt instrument för monitorering av lungfunktionen hos prematura barn. Baserat på denna framgång förstärker bolaget nu sin kommersiella satsning med att tillsätta en ny VD, Hanna Sjöström.

Som ny VD för GPX Medical har bolagets styrelse rekryterat Hanna Sjöström, Ekonomie Magister inom Technology Management från Lunds Universitet. Sjöström har lång internationell kommersiell och utvecklingserfarenhet bland annat från dentalområdet och kommer närmast från TePe Munhygienprodukter, där hon var marknads- och utvecklingsdirektör.

”Jag är stolt över det vi har uppnått med Gasporox unika teknologi i GPX Medical och det är roligt att se hur bolaget nu börjar ta form vidare och går in i nästa fas genom att satsa på en ny VD.”, säger Gasporox VD Märta Lewander Xu. ”Detta möjliggör också för mig att i högre utsträckning fokusera på utveckling av kärnverksamheten och försäljning i Gasporox. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Hanna i utvecklingen av GPX Medical och ser det som mycket positivt att vi stärker hela bolagsgruppen med ytterligare kompetens inom marknadsföring och kommersialisering.”Gasporox dotterbolag, GPX Medical, utvecklar medicinsk diagnostik baserat på liknande teknik som moderbolaget Gasporox använder för andra applikationer. Dotterbolaget är i ett tidigt skede, men utvecklas helt enligt plan. Fortsatt utveckling kräver fokus och kompetensförstärkning och bolagets styrelse har därför beslutat att GPX Medical ska förstärkas med en heltidsanställd VD som får i uppgift att vidareutveckla och implementera strategier för att ta bolaget ut på marknaden. 

”Hanna Sjöströms driv och kompetens inom affärsutveckling och kommersialisering blir en stor tillgång för bolaget.”, säger Tore Gimse Styrelseordförande för GPX Medical. ”Vårt fokus har varit mycket på vidareutveckling och utvärdering av Gasporox teknologi för medicinska applikationer genom GPX Medical och bolaget har nu gått in i en fas där man behöver satsa på att kommersialisera teknologin och utveckla organisationen. Under 2019 kommer vi nu därför kunna ta fram business case för bolaget och bygga den kommersiella grunden för GPX Medical.”

Jag känner mig hedrad över att ha blivit utvald för att få leda ett så tekniskt kunnigt team för att etablera den laserbaserade metoden för gasmonitorering i lungor hos för tidigt födda barn, ett område där metoden kan göra väsentlig nytta för de minstas hälsa och vården.”, säger Hanna Sjöström. "Den strategiska planen är satt av styrelsen och vi förväntar oss en stark internationell tillväxt för bolaget när metoden når framgång i sin kommersiella fas.

Märta Lewander Xu kommer att lämna sin post som VD för GPX Medical i samband med att Hanna Sjöström tillträder tjänsten som VD för GPX Medical i slutet av januari 2019.

Om GPX Medical

GPX Medical är ett medicintekniskt bolag med rötter från Lunds Universitet och består idag av 4 personer. Bolaget utvecklar moderbolaget Gasporox laserteknik för medicinska applikationer, såsom lungmonitorering på för tidigt födda barn samt för bihålediagnostik. GPX Medical är ett dotterbolag till Gasporox AB (publ.) som utvecklar lasersensorer för kvalitetskontroll av förpackningar, såsom livsmedels-, läkemedels- och dryckesförpackningar. Bolagen arbetar i samverkan med varandra och utgör tillsammans ett team på 15 personer.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnads-effektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.