Komplettering: GASPOROX erhåller order om 3,7 MSEK som avser tidigare avtalad volym för 2020

Publicerat 2019-12-04
Kompletteringen avser identiteten på motparten i leveransavtalet

Gasporox tecknade under 2016 ett globalt leveransavtal tillsammans med en samarbetspartner i centrala Europa vilka är specialister på läkemedelsinspektion. Gasporox har nu under detta avtal, fått en order om 3,7 MSEK för leverans under 2020.

Avtalet som tecknades i september 2016 spänner över fem år med exklusivitet för ett väl avgränsat användningsområde inom läkemedelsinspektion. Exklusiviteten är villkorad av årliga minimivolymer. Den erhållna ordern om 3,7 MSEK avser de avtalade minimivolymerna för 2020, med leverans under första och tredje kvartalet 2020. Kunden, Wilco AG är lokaliserad i Schweiz och är en av de ledande aktörerna inom läcktestning av läkemedel för förpackningstypen vialer.

Marknaden bedöms ha stor potential, då metoden Gasporox levererar genom sina produkter är numera rekommenderad och omskriven i regelverket som läkemedelstillverkare använder sig av för att etablera säker och högkvalitativ läkemedelsproduktion.

VD Märta Lewander Xu kommenterar:

”Gasporox växer fortsatt och vi är glada att erhålla denna order från vår integratör som vi har ett gott samarbete med sedan flera år och som har varit viktig i arbetet för att etablera tekniken som en standard i industrin. Vi ser nu fram emot framtiden där läkemedelsinspektion kommer att bli ett ännu starkare affärsområde för Gasporox och med ett bredare erbjudande. Kunden har förutom order på tidigare avtalade produkter även gjort tilläggsbeställning för nya lösningar från Gasporox som vi kommer att leverera nästa år.”

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2019 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

_______________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.