Kassan stärkt med lån från Almi, storägare och VD

Publicerat 2022-10-03

Kära läsare,

Hösten är här. För Gasporox innebär det en leveransintensiv period. Vi har gått från att att sälja till fåtal aktörer i exklusiva avtal till att erbjuda våra produkter brett till många aktörer och genom återförsäljare. Det innebär att istället för att leverera volymsbeställningar ett fåtal gånger per år levererar vi nu ut produkter och tjänster löpande. Som följd av detta har vi nu lagt om vår produktion till en skalbar lean- produktion där vi löpande producerar och enkelt kan ställa om mellan produkterna i vår portfölj. Produktionschef Frederik Kristensson som började i januari har lång erfarenhet av lean-produktion och är helt rätt man på positionen att göra Gasporox produktion skalbar.

Jag har fått flertalet frågor från er aktieägare och intressenter om vår kassa och kan nu glädjande informera er om det arbete vi gjort avseende detta, och i detta investerarbrev kan ni läsa om det lån som bolaget fått.

Med vänliga hälsningar
Märta Lewander Xu, VD


Lån på 10 MSEK

Ett kapitaltillskott har tillförts genom ett låneupplägg om 10 MSEK. Almi har beviljat bolaget ett tillväxtlån om 3 MSEK, SEB har gett ut en checkkredit om 1,5 MSEK, storägarna Fårö Capital och Gobia Enterprise lånar ut 2,5 MSEK vardera. Därutöver lånar VD Märta Lewander Xu ut 0,5 MSEK. Storägarnas och VD:s lån är konverteringsbara efter två år till aktier där konverteringsemissionen beviljades vid stämma 30 september.

Almis och SEB:s lån möjliggjordes genom att storägarna och VD först ställde upp med lån.
Styrelsens bedömning är att detta låneupplägg är bästa vägen för finansiering, givet marknadsläget och att det är ett tids- och kostnadseffektivt tillvägagångssätt.

Styrelseordförande Per Nyström kommenterar: Att storägare och VD bidrar med denna lånefinansiering är ett starkt tecken på engagemang och framtidstro på bolaget.


Redeye samarbete
Gasporox och Redeye har ingått samarbete för bevakning och analys. Det innebär att du som aktieägare kommer att få ökad insyn och förståelse för Gasporox. Som ett första steg i bevakningen genomför Redeye en initial analys, så kallad initiation coverage.


Gasporox senaste uppdateringar på LinkedIn – länkar


Därför har Gasporox potential att bli världsledande

Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpackningar. Gasporox har utvecklat en laserteknik som utmanar dagens befintliga metoder genom bland annat högre noggrannhet och minskat svinn vilket möjliggör för en mer effektiv produktion. Bolagets produkter skyddas av patent och har möjlighet att bli världsledande. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av den stora potentialen och snabb försäljningstillväxt.

 • Högteknologiskt – Gasporox produkter är teknikledande inom branschen.
 • Hållbar – Teknologin möjliggör för oförstörande kvalitetskontroll vilket leder till minskat svinn och effektivare produktion
 • Omogen nisch – Gasporox marknad – läkemedels- och livsmedelsindustrin – har en väl utvecklad förpackningsteknik, men mindre utvecklade metoder för att kvalitetssäkra förpackningarna. Gasporox produkter fyller därför ett teknologiskt tomrum.
 • Försäljningstillväxt – Gasporox prioriterar långsiktig tillväxt och har sedan noteringen 2016 haft en stark årlig tillväxt.

Gasporox prioriteringar 2022

 • Fortsatt långsiktig tillväxt
 • Fokus läkemedelsinspektion
 • Segmentexpansion
 • Geografisk expansion
 • Återförsäljarnätverk
 • Utveckla tilläggstjänster och serviceerbjudande
 • Förberedande arbete – livsmedelsmarknaden
 • Innovationsprojekt – porositet – utvärdering mot kund

Vi har nu lagt om våra investerarbrev till månadsbrev som kommer runt månadsskiftet. Dessa kommer skickas via mail och publiceras genom pressmeddelande. För att få investerarbreven anmäl dig via vår hemsida, länk.


Kalender

 • 13 Oktober – Gasporox presenter på Redeye event i Malmö
 • 10 November – Delårsrapport publiceras
 • 10 November – Presentation om delårsrapporten på Facebook live
 • 30 November – Gasporox presenterar på Redeye Technology Day
 • 28 Februari (2023) – Bokslutskommuniké publiceras