Investerarbrev September – CPhI Pharma Award finalist med AutoMAP

Publicerat 2023-10-02

Kära läsare,
Aktiviteten hos Gasporox är hög och vi är engagerade i leveranser av våra vanliga produkter samtidigt som vi driver olika pilotprojekt. Dessa projekt ger oss möjligheten att utvidga vårt produktutbud, öka vår förståelse för olika kunders behov och säkra långsiktig tillväxt genom nya produkter. Vår utvecklingsstrategi innebär att vi genom kundorder strävar efter att diversifiera vårt erbjudande och därigenom nå en bredare marknad. Det är uppenbart att det finns ett stort intresse för vår teknologi, och vi har redan uppnått god framgång inom vissa förpackningsapplikationer som har blivit standarder. Det finns fortfarande stora möjligheter att utvidga vårt sortiment och nå marknader som för närvarande använder destruktiva eller provbaserade kvalitetstester istället för kvalitetskontroll direkt på produktionslinjen.

Vårt mål är att övertyga dessa marknader att använda vår icke-förstörande teknologi för kvalitetskontroll, vilket skulle leda till kostnadsbesparingar, minskat spill och därigenom bidra till att göra deras verksamhet säkrare och mer hållbar. Hos Gasporox är innovation en av våra styrkor och vårt framgångsrika samarbete med kunder för att utveckla effektiva lösningar har visat sig vara en vinnande strategi. Vi är stolta över att återigen ha blivit finalist till CPhI Pharma Award för tredje året, vilket ytterligare understryker vårt positiva inflytande och betydelse som en småskalig aktör inom branschen.

Vi ser ljust på framtiden och är tacksamma för det stöd vi har fått från våra investerare under vår resa. Med ert fortsatta förtroende och vår passion för innovation är vi övertygade om att Gasporox kommer att fortsätta att göra positiva avtryck inom branschen och nå nya höjder.

Med vänliga hälsningar
Märta Lewander Xu, VD


CPhI Pharma Award – Nominee med produkten AutoMAP för läkemedel
CPhI Pharma Award är en prestigefull utmärkelse inom den farmaceutiska industrin som årligen delas ut för att hylla och belöna framstående prestationer och innovationer inom sektorn. I år äger ceremonin rum i Barcelona i samband med CPhI-mässan, och den utgör en höjdpunkt för branschen. Detta evenemang ger ett forum för att uppmärksamma de mest framstående prestationerna inom områden som forskning, utveckling, tillverkning och distribution av läkemedel.

En av finalisterna för CPhI Pharma Award i kategorin Packaging and Machinery är Gasporox. Vi har blivit nominerade för vår produkt AutoMAP Pharma, en teknologi som revolutionerar in-line-testning för filmförpackade parenterala läkemedel. Denna innovation möjliggör en noggrann och pålitlig övervakning av läkemedelskvalitet och integritet i realtid, vilket är av avgörande betydelse för att säkerställa säkerhet och effektivitet i läkemedelsproduktionen. Exempel på filmförpackade parenterala läkemedel inkluderar antibiotika, kemoterapiläkemedel, nutritionslösningar, smärtlindrande medel och immunoglobuliner. Dessa läkemedel administreras vanligtvis intravenöst eller intramuskulärt och förpackas i sterila plastpåsar eller filmer för att säkerställa deras sterilitet och korrekta dosering. Gasporox's AutoMAP Pharma är ett banbrytande verktyg för att garantera kvaliteten och säkerheten hos sådana parenterala läkemedel före administrering till patienter, och helt unik i sitt slag.