Investerarbrev – Rekordförsäljning första halvåret

Publicerat 2023-09-01

Kära läsare,
Sommaren börjar så smått övergå till höst och för oss på Gasporox ser vi fram emot en intressant och händelserik höst. Efter en vår med rekordförsäljning på 17 MSEK för halvåret med många leveranser av våra sensorer till avtalskunder ser vi nu en höst med flera intressanta kundprojekt. Det är en annan sorts leveranser som kräver större utvecklingsinsats av teamet men som samtidigt öppnar upp marknaden och därmed skapar vidare tillväxtpotential. Höstens projekt är mot läkemedels-, livsmedels- samt dryckesmarknaden och inkluderar både installationer och vidareutveckling. I Gasporox strategi ligger att löpande utöka vårt erbjudande genom breddning mot marknaden. Dessa görs efter beställningar av kunder och är vidareutveckling av dagens produktportfölj. 

En nyckel till Gasporox framgång är vårt team och i detta investerarbrev får ni lära kanna Gasporox organisation lite närmare. En av Gasporox främsta styrkor är det mycket professionella och kunniga teamet. Genom deras hårda arbete, passion, hängivenhet och förmåga att förstå behoven driver de kontinuerligt Gasporox framåt.

Med vänliga hälsningar

Märta Lewander Xu, VD


Gasporox team – kompetent och flexibelt
Gasporox teamet består av omkring 20 individer som är uppdelade på fyra avdelningar: Försäljning & Marknadsföring, Utveckling & Innovation, Produktion samt Administration.

Med en tydlig hängivenhet strävar teamet efter att forma Gasporox till ett företag med långsiktig hållbarhet, där kundens behov står i centrum. Trots företagets kompakta storlek är dess struktur fullständig och välfungerande, vilket möjliggör en imponerande produktivitet. Utveckling och produktion inhouse ger inte bara omfattande kompetens kring produkterna, utan möjliggör även effektiv process för skräddarsydda anpassningar enligt kundernas önskemål.

Säljteamet besitter en djupgående expertis gällande marknadsbehov och teknologiska möjligheter och samarbetar nära utvecklingsavdelningen. En sammanslagning av teknisk kunnighet och insikt från de marknader vi betjänar möjliggör gemensam framväxt och kommersialisering av applikationer inom läkemedels- och livsmedelsindustrin.

Gasporox har skapats som en helt integrerad verksamhet där alla interna aspekter tas om hand – från produktionsprocessen till kundsupport, utveckling och administration. Genom denna holistiska struktur kan vi erbjuda våra kunder en god nivå av service och ett bra kunderbjudande.