Investerarbrev Oktober – Vinner CPhI Pharma Award

Publicerat 2023-11-03

Kära läsare,

Vilken månad oktober blev för oss. Förutom bra aktivitet i våra kundprojekt och flera värdefulla kundmöten, deltog vi även i två viktiga mässor, A3P och CPhI. Dessutom lyckades vi landa ett gott samarbetsavtal med Weber för vår produkt AutoMAP och mottog det prestigefyllda priset CPhI Pharma Award för samma produkt. Gasporox är ett innovativt företag som arbetar nära marknaden för att implementera vår teknologi inom olika områden inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. Denna utvecklingsmodell har bevisligen varit framgångsrik, och detta bekräftas av det prestigefyllda CPhI-priset och de ingångna kundavtalen.

Gasporox erbjuder en icke-förstörande kvalitetskontroll av förpackningar med laserteknik, vilket är en revolutionerande lösning. Det är tydligt att industrin behöver förbättrad kvalitetskontroll, och vår teknik är både robust, precis och industriellt gångbar. Anpassning för olika typer av förpackningar är nödvändig, och det är detta vi arbetar med steg för steg, kund för kund.

I detta investerarbrev kommer vi att berätta om hur marknadsföring genom att mässor är viktiga marknadskanaler och särskilt fokusera på de två senaste mässorna, A3P och CPhI. Tack för att du följer oss på denna spännande resa, och tillsammans bygger vi detta företag.

Med vänliga hälsningar
Märta Lewander Xu, VD


Marknadsföring genom mässutställning
En viktig marknadsföringskanal för Gasporox är industrimässor, och varje år ställer företaget ut på flera mässor runt om i världen. Det sker genom egna montrar, partners utställningsbås samt genom att besöka mässor som dessa, som är viktiga marknadsföringsevenemang. Mässorna har vanligtvis olika inriktningar, såsom livsmedelsteknologi, förpackningsinnovation eller specifika nischade mässor inom ett visst område, som t.ex. Annex 1 eller steril produktion.

CPhI Europe är en stor mässa med 45 000 besökare och 2 000 utställare som äger rum årligen, detta år i Barcelona. Fokus för mässan är läkemedelsindustrin, och många läkemedelsproducenter ställer ut på mässan. I samband med mässan delas det prestigefulla priset CPhI Pharma Award ut, där Gasporox i år vann med sin produkt AutoMAP. Mässan byter plats i Europa och kommer nästa år att äga rum i Milano. CPhI är en global organisation som arrangerar mässor över hela världen. I november går CPhI India, som Gasporox besöker och ställer ut på genom två partners.

I oktober ägde konferensen A3P rum i Biarritz, Frankrike. Det är en årlig mindre konferens med en mindre utställningsmässa i anslutning till den. Antalet besökare på A3P är ett hundratal, men besökarna har helt rätt fokus för Gasporox produkter.

Vid mässor träffar man både befintliga kunder och har möten, men hittar även nya leads som behöver kvalitetskontroll eller maskintillverkare som vill ha den senaste teknologin.