Investerarbrev November – Dryckesinspektion – en intressant framtidsmarknad

Publicerat 2023-12-01

Kära läsare,

Nu har vintern även nått Lund, och här på Gasporox är vi inne på slutspurten för året med våra kundprojekt och leveranser. Försäljningen utvecklas positivt och den tredje delårsrapporten, publicerad i november, visar att vi redan har uppnått tillväxt jämfört med föregående års helårsförsäljning. Rapporten visar också på ett positivt EBITDA för femte kvartalet i följd. Läkemedelssegmentet står för majoriteten av försäljningen, men även projekt och intäkter från livsmedelsmarknaden bidrar. Vi börjar också så smått utforska dryckesmarknaden. I detta investerarbrev kommer vi att berätta mer om några pilotprojekt som vi har genomfört under året inom denna intressanta marknad.

Gasporox erbjuder en kvalitetskontroll av förpackningar med hjälp av en laserteknik, vilket är en banbrytande lösning. Tekniken som är enkel att implementera, robust och helt icke-förstörande, kan användas både för förpackningar inom läkemedelsindustrin, som glasvialer eller infusionspåsar, och för förpackningar inom livsmedels- eller dryckessektorn. Exempel på intressanta förpackningar att kvalitetskontrollera inkluderar färdigrätter, förpackat skivat pålägg, med mera. Likaså är det intressant att kontrollera dryckesförpackningar med vatten, vin och olika proteindrycker. De marknader Gasporox verkar på är stora och växande, och vi arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla och anpassa våra produkter för att nå olika marknadssegment. Kundinitierade projekt där utveckling sker mot en betalande första kund möjliggör en kostnadseffektiv utveckling och en stark marknadsnärvaro.

Vi ser fram emot att fortsätta denna spännande resa tillsammans med er, våra dedikerade investerare. Ert stöd är nyckeln till vår framgång och tillsammans bygger vi en lovande framtid för Gasporox. Tack för ert förtroende och engagemang i vårt växande företag.

Med vänliga hälsningar
Märta Lewander Xu, VD


Kvartalsrapport Q3 2023 publicerad, Video intervju
Den 7 november publicerades delårsrapport 3, 2023. länk
En videointervju av Analysföretaget Redeye med VD: länk


Dryckesmarknaden – en intressant framtidsmarknad
Varje minut säljs mer än en miljon vattenflaskor. Per år säljs knappt 300 miljarder ölflaskor och det produceras 36 miljarder vinflaskor per år. Dessa är några av de marknadssegment som Gasporox är intresserade av att nå och där vår kvalitetskontroll är passande. Behovet för kontroll ser olika ut för olika drycker, men kan vara att säkerställa att syrekänsligt rödvin är förslutet med kvävgas, att ölflaskor har rätt kolsyrehalt samt att stilla vatten har trycksatts korrekt för att skapa en hårdhet i plastflaskan. Dryckesmarknaden är ny marknad för Gasporox och ett sätt att penetrera den är genom kunddrivna projekt. Under 2023 har två olika projekt för dryckesförpackningar genomförts där vi gjort testinstallationer vid linjer för stilla vatten samt laboratoriemätningar på plastflaskor med näringslösning. Båda projekten har varit framgångsrika och dialog pågår nu med berörda kunder för design av nästa del. Mål är att på sikt ha en mer generell lösning för olika dryckesförpackningar och då kunna erbjuda dessa brett mot marknaden.