Investerarbrev Juni – Inspektion av läkemedelsvialer utvecklas väl

Publicerat 2023-07-03

Kära läsare,

Sommar är äntligen här med blomstrande trädgårdar och långa, ljusa dagar. Vi blickar tillbaka på en framgångsrik vår fylld av spännande möten och mässor med våra kunder. Gasporox är på en resa och likt årstiderna genomgår vi olika faser i vår utveckling. Det är tydligt att vi nu har gått in i en fas där vi har allt fler leveranser och kunder. Vårt varumärke blir alltmer känt, särskilt inom läkemedelsinspektion. Vi arbetar kontinuerligt med att bredda vårt erbjudande baserat på kundinsikter samt optimera processer och rutiner för att skapa en skalbar affär och förbättrade leveransmöjligheter.

För några år sedan omstrukturerade vi vår strategi från att arbeta exklusivt med enskilda aktörer till att erbjuda våra lösningar på en bredare marknad. För tre år sedan lanserade vi vår produkt GPX1500 Vial, ett mätinstrument för läkemedelsflaskor. I detta investerarbrev kan ni läsa mer om produkten, dess fördelar och kundupplevelser.

Avslutningsvis vill jag tacka er som läsare och investerare för att ni följer och stöttar vårt företag på denna resa. Jag önskar er en fantastisk sommar!

Med vänliga hälsningar
Märta Lewander Xu, VD


Mätinstrument för vialinspektion – GPX1500 Vial
Små läkemedelsflaskor, kända som läkemedelsvialer, är en av huvudapplikationerna för Gasporox. Det finns två huvudsakliga anledningar att mäta headspace i vialer. För det första, för att säkerställa att syrekänsliga läkemedel förpackas med låg syrehalt. För det andra, för att testa tätningen eller integriteten hos förpackningen, vilket kallas "container closure integrity testing".

Med Gasporox produkt, mätinstrumentet GPX1500 Vial kan man på ett enkelt och smidigt sätt mäta enskilda läkemedelsvialer. För att utföra en mätning placerar man vialen i en hållare och trycker på en knapp. Resultatet visas sedan på skärmen. Inga särskilda inställningar eller kalibreringar krävs, vilket gör instrumentet mycket användarvänligt. Kundrecensioner har beskrivit produkten som enkel att använda, kompakt och prisvärd. Till instrument GPX1500 Vial kan man beställa olika vialformat, dvs hållare för olika storlekar. Typiskt köper en kund dels basinstrumentet och ett par format, för de storlekar som de använder. Format finns även för läkemedeslampuller, vilket är en annan sorts små glasflaskor där mätning oftast sker upp och ner.

Sedan lanseringen har produkten fått ett gott mottagande på marknaden. För Gasporox är produkten ett viktigt komplement till vårt erbjudande inom automatiska mätningar direkt på produktionslinjen, så kallade inlinemätningar.


Gasporox senaste uppdateringar på LinkedIn

 • Länk till LinkedIn: Länk
 • Länk till Pharmaceutical Networking: Länk
 • Gainful annual meeting: Länk
 • Roland Koch, Director Sales and Applications: Länk
 • Ny återförsäljare, Pharmotech: Länk
 • Midsommarhälsning från Gasporox: Länk
 • Interphex Tokyo: Länk

Därför har Gasporox potential att bli världsledande
Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument och sensorer för kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpackningar. Metoden är helt oförstörande och kan användas både i mätinstrument samt integrerade direkt på produktionslinjen där den kontrollerar alla producerade varor, det vill säga en 100-procentig kvalitetsinspektion. Typiskt vill producenter säkerställa att förpackningar är gastäta och att syrekänsliga varor har förpackats i en syrefri miljö. För läkemedelsproducenter av sterila produkter finns regelkrav att inspektera förpackningens täthet eller integritet vilket för läkemedelsvialer, glasflaskor, kan göras med Gasporox produkter.
 
Gasporox lasermetod utmanar dagens befintliga metoder genom att den är oförstörande, snabb, robust och kan användas direkt på produktionslinjen vilket ger en säker och effektiv produktion och minskat svinn. Bolagets produkter skyddas av patent och har fått gott mottagande av läkemedelsindustrin. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har mycket stor marknadspotential.

 • Högteknologiskt – Gasporox produkter är teknikledande inom branschen.
 • Hållbar – Teknologin möjliggör för oförstörande kvalitetskontroll vilket leder till minskat svinn och effektivare produktion
 • Omogen nisch – Gasporox marknad – läkemedels- och livsmedelsindustrin – har en väl utvecklad förpackningsteknik, men mindre utvecklade metoder för att kvalitetssäkra förpackningarna. Gasporox produkter fyller därför ett teknologiskt tomrum.
 • Försäljningstillväxt – Gasporox prioriterar långsiktig tillväxt och har sedan noteringen 2016 haft en stark årlig tillväxt.

Gasporox är lokaliserade i Lund med säljare i Schweiz och arbetar mot en global marknad. Idag har bolaget cirka 50 återförsäljare världen över med tonvikt Asien, Europa och Amerika. Bolaget som är ett team om 20 personer har produktion och utveckling inhouse i Lund. Bolaget arbetar löpande med att bredda produktportföljen genom produktutveckling mot nya marknadsförfrågningar och beställningar, t.ex. ny sorts förpackningsformat och breddar därmed marknadspotentialen. 


Kalender

 • 9 augusti – Delårsrapport 2 2023 publiceras
 • 7 november – Delårsrapport 3 2023 publiceras
 • 15 februari (2024) Bokslutskommuniké 2023 publiceras

Investerarbrevet publiceras månadsvis och publiceras genom pressmeddelande. För att få investerarbreven anmäl dig via vår hemsida, länk.