Investerarbrev Juli – En höst med flera intressanta kundprojekt

Publicerat 2023-08-01

Kära läsare,

Så här mitt i sommartider kommer här en liten hälsning från Gasporox genom vårt månadsbrev. Hoppas att ni njuter av sommaren och all dess skönhet och får lite välförtjänt avkoppling. Efter en intensiv vår med många leveranser och mässor världen över ser vi på Gasporox nu fram emot höst med flera intressanta kundprojekt. Det är tydligt att intresset för våra oförstörande och smidiga kvalitetskontroll efterfrågas av marknaden och ett växande intresse finns. Vi arbetar löpande med att förse marknaden med våra lösningar och bredda vårt produkterbjudande för att nå de olika kundernas behov och tillämpningar. Det finns inte en universell lösning som fungerar för alla förpackningstillämpningar då dessa är vida skilda med tanke på förpackningens form, material och innehållets gaspackning. Det krävs därför att vi löpande anpassar vår lösning till olika produkter för att nå hela marknadens potential. Detta gör vi genom löpande utveckling och lanseringar som triggas av kunders beställningar.

I detta månadsbrev berättar vi lite mer om Gasporox bakgrund och koppling till Lunds Universitet. Att forskning leder till produkter som används världen över ligger mig varmt om hjärtat och jag är stolt att få bidra till detta genom Gasporox. Slutligen önskar jag er en fortsatt härlig sommar!

Med vänliga hälsningar

Märta Lewander Xu, VD


Gasporox ursprung från Lunds Universitet
Gasporox är ett Lundaföretag med nära kopplingar till Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola. Bolaget grundades år 2006 av forskare och entreprenörer som hade sin forskningsbakgrund i optisk spektroskopi och gasmätningar. År 2011 påbörjades en resa mot kommersialisering, först med en utvecklingsfas. År 2016 gick bolaget in i mer kommersiell fas och listades på Nasdaq First North. Parallellt grundades ett dotterbolag GPX Medical, idag namngett Neola Medical, för att vidare utveckla affärsområdet mot medicinsk diagnostik. År 2020 delades dotterbolaget ut till aktieägarna och särnoterades.

Allt började med banbrytande forskning inom laserteknologi och optiska gasmätningar som bedrevs vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola, ledd av Professor Sune Svanberg. Dessa institutioner har länge varit kända för sin höga standard inom teknik och naturvetenskap, och det var här idéerna som skulle forma Gasporox tog form. VD Märta Lewander Xu disputerade inom Gasporox teknologi 2010 och har därefter kommersialiserat innovationerna genom bolaget Gasporox, samt Neola Medical, tidigare GPX Medical som Gasporox grundade 2016.

Gasporox avancerade spektroskopiteknik möjliggör ickeförstörande och högkänslig detektion av gaser i förpackningar. Gasporox innovation har haft betydande inverkan på läkemedelsindustrin, där Gasporox-teknologin möjliggör snabb och pålitlig gasanalys i förpackningar, vilket säkerställer produkternas kvalitet, säkerhet och därmed dess hållbarheten. Att kunna göra kvalitetskontroll direkt på produktionslinjen är högst värdefullt för industrin.

Det nära samarbetet mellan Gasporox och forskarna vid Lunds Tekniska Högskola har varit avgörande för företagets framgång. Genom att dra nytta av den akademiska världens kompetens har Gasporox kunnat vidareutveckla och förbättra sina teknologier över tid.

Idag är Gasporox ett globalt företag inom gasanalysteknik och fortsätter att växa och expandera sin verksamhet. Bolaget har blivit en förebild för framgångsrika samarbeten mellan akademisk forskning och näringsliv och exemplifierar hur banbrytande teknologi kan växa fram genom samarbete mellan universitet och företag.