Investerarbrev Januari – Fortsatt expansion 2024

Publicerat 2024-02-02

Kära investerare och vänner av Gasporox,

Januari är förbi och dagarna börjar äntligen bli ljusare och på Gasporox står vi inför ett spännande år fullt av möjligheter och tillväxtpotential. Vi har under det gångna året fått flera nya kunder samt även levererat till flera trogna återkommande kunder. Våra produkter löser våra kunders behov och vår position på marknaden är stark. Teknologin är ny och det tar tid att nå ut till olika marknadssegment och olika geografiska områden, men resan är pågående och vi ser med tillförsikt fram emot vidare expansion 2024.

Geografisk expansion är en nyckelkomponent i vår framgångsresa, och vi ser hur vi utvidgat vår närvaro i marknader som Indien, Kina, Japan, Frankrike, Spanien, Tyskland och USA. Under 2024 kommer vi att fördjupa våra samarbeten på dessa marknader med partners med mål att nå än fler lokala kunder. Våra partners är viktiga för att öppna nya dörrar och ge god lokal service och support.

Vår produktportfölj är i ständig expansion och vi är entusiastiska över att introducera flera innovativa produkter under det kommande året. Dessa nyheter kommer att diversifiera och stärka vårt erbjudande, samtidigt som de möter marknadens skiftande behov. Vår utvecklingsmodell att bredda produktportföljen genom kundtriggade projekt har visat sig vara effektiv och träffsäker.

I detta investerarbrev berättar vi mer om våra två marknader läkemedelsinspektion samt livsmedelsinspektion och dess skillnader och trender.

Tack för ert fortsatta stöd. Tillsammans ser vi fram emot att forma framtiden och skapa värde för alla våra intressenter.

Varma hälsningar
Märta LewanderXu, VD


Skillnader mellan läkemedels- och livsmedelsmarknaden

Gasporox levererar lösningar för förpackningsinspektion för olika marknader, främst läkemedels- och livsmedelsindustrin. Även om produkterna har likartad tekniska lösning, är det avgörande att förstå de unika nyanserna i de två olika marknader där våra produkter används.

Inom läkemedelsindustrin är våra produkter ett verktyg för säkerhet och regelkompatibilitet. Att uppfylla kraven från organisationer som FDA är centrala drivkrafter. Mätningar som utförs med våra produkter är typiskt CCIT – Container Closure Integrity Testing, det vill säga täthetstester eller restsyremätningar där man vill säkerställa att syrekänsliga läkemedel inte har utsatts för syre.

För livsmedelsindustrin skapar våra produkter en betydande ekonomisk fördel. Våra kunder sparar inte bara pengar, utan vår teknik möjliggör också en automatiserad icke-destruktiv kvalitetskontroll. Detta inte bara minimerar kostnader genom att undvika onödigt avfall, manuella operatörstester utan markerar också engagemang för hållbarhet och minskande av svinn samt hög jämn kvalité.

Oavsett marknad är våra produkter flexibla och robusta, anpassade för att exakt möta behoven hos varje sektor. Vi ser fram emot att fortsätta leverera innovativa lösningar som inte bara överträffar förväntningar utan också skapar värde för våra investerare och samhället i stort.