Idag är sista dag för handel i Gasporox AB (publ) med rätt till utdelning av aktier i dotterbolaget GPX Medical AB (publ)

Publicerat 2020-08-24
Gasporox har tidigare meddelat att bolaget delar ut sitt innehav i Bolagets delägda dotterbolag GPX Medical. Idag är sista dag för handel med rätt till utdelning av aktier i GPX Medical.

Som beslutades vid Gasporox extra bolagsstämma den 16 juli 2020 kommer Gasporox att dela ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical. De som på avstämningsdagen den 26 augusti 2020 är registrerade som aktieägare i Gasporox är berättigade att erhålla en aktie av samma aktieslag i GPX Medical för varje innehavd Gasporox-aktie.

Sista dag aktierna i Gasporox handlas inklusive rätt till utdelning i GPX Medical är idag den 24 augusti 2020.

Första dag för handel utan rätt till utdelning är den 25 augusti 2020.

De nya aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares konto den 27 augusti 2020.

En informationsbroschyr har tagits fram med mer praktisk information rörande utdelningen och om GPX Medical. Informationsbroschyren finns som bilaga till pressmeddelandet samt på Gasporox hemsida www.gasporox.se.