GPX Medicals patentansökan att mäta gas i kroppen med laserljus beviljas i Europa

Publicerat 2017-06-28
GPX Medical AB, ett dotterbolag till GASPOROX, har erhållit besked från den Europeiska patentmyndigheten (EPO) att de avser bevilja dotterbolagets patent beträffade mätning av gas i kroppen med hjälp av laserljus.

Patentet är kopplat till utvecklingsprojektet Neo-lung, delfinansierat av Vinnova, som just nu genomförs i GPX Medical. Utvecklingsprojektets första delmål är att utveckla en prototyp som ska mäta mängden syrgas i lungorna på för tidigt födda barn. När prototypen är framtagen planeras därefter en klinisk studie att genomföras. Patentet är inte begränsat enbart till detta område utan avser mätning av gas med hjälp av laserljus i hela kroppen, b.la. för diagnos av sinusitis (bihåleinflammation). Patentet har sedan tidigare blivit beviljat i Sverige, Japan och USA.

GPX Medical AB grundades av Gasporox 2016 för att driva verksamheten inom affärsområdet medicinsk diagnostik. GPX Medical AB ägs idag av Gasporox AB (60 %) och Norsk Elektro Optikk AS (40 %).

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.