GPX Medical publiceras i Journal of Biophotonics

Publicerat 2017-08-21
Gasporox dotterbolag GPX Medical AB har, tillsammans med sina samarbetspartners på Lunds Universitet, fått en artikel godkänd för publicering i den välrenommerade tidskriften Journal of Biophotonics.

Artikeln, med titeln ”Development of a 3D tissue lung phantom of a preterm infant for optical measurements of oxygen – laser-detector position considerations”, beskriver en nyutvecklad s.k. vävnadsfantom för tester av laserbaserad lungmätutrustning. Vävnadsfantomer används för att efterlikna mänskliga vävnader vid utprovning av medicinteknik. Vävnadsfantomen som beskrivs i artikeln är baserad på detaljerade skiktröntgenbilder på ett riktigt spädbarn. Med hjälp av dessa har fantomen framställts med 3D-skrivarteknik. Syftet är att ha tillgång till en realistisk men konstgjord modell för tester av GPX Medicals lungmätutrustning. Hela artikeln finns i Journal of Biophotonics.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”Det är fantastiskt roligt att vi har fått våra resultat publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Vävnadsfantomen kommer få stor betydelse i den fortsatta utvecklingen av lungmätningstekniken. Det innebär att vi snabbt kan göra realistiska tester utan att behöva gå genom alla procedurer som krävs för att testa på människor.”

Om Neo-lungprojektet

Neo-lung är ett Eurostarsprojekt som beviljats av EUREKA med en total budget på 23 MSEK. Syftet med projektet är att ta fram en kliniskt användbar utrustning med en handhållen laserbaserad prob, vilken kan liknas vid ett ”optiskt stetoskop” och som kan hållas mot bröstkorgen för att diagnosticera lungornas tillstånd hos för tidigt födda barn. I förlängningen är förhoppningen att tekniken ska kunna användas för kontinuerlig övervakning vid intensivvård och styra t exempelvis respiratorinställningar. Förutom GPX Medical medverkar Lunds Universitet, Norsk Elektro Optikk samt det tyska laserföretaget Nanoplus i projektet.

Om GPX Medical AB

GPX Medical utvecklar teknik för icke-invasiv medicinsk diagnostik av komplikationer i luftfyllda delar av kroppen, som lungor, bihålor och tarmar. Tekniken baseras på spektroskopiska metoder utvecklade av forskare vid Lunds universitet. GPX Medical bildades 2016 och är ett delägt dotterbolag till GASPOROX AB (publ).

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser FNCA Sweden AB.