GPX Medical lett EU-projekt fullbordat med stor framgång – konsortiet publicerar gemensamt pressmeddelande

Publicerat 2018-12-12
EU-projektet Neo-Lung för lungdiagnostik hos förtidigt födda spädbarn med laserljus som leds och koordineras av GPX Medical, GASPOROX dotterbolag, har färdigställts med gott resultat.

Sedan 2015 har Gasporox, senare genom dotterbolag GPX Medical koordinerat ett treårigt forskningsprojekt finansierat av Europeiska Eurostarsprogrammet – Neo-Lung. Andra parter i projektet är Lunds Universitet, Norsk Elektro Optikk och Nanoplus. Projektets parter samlades i Lund den 19-20 november 2018 för att konkludera projektet och utvärdera nya samarbetsmöjligheter. Samtidigt slutfördes en klinisk pilotstudie i projektet vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Konsortiet har gemensamt publicerat ett pressmeddelande om projektet som finns att läsa på GPX Medicals hemsida, www.gpxmedical.se

Projektet har haft som mål att utveckla ett medicintekniskt system för att diagnostisera lungfunktionen hos prematura spädbarn. Systemet är baserat på Gasporox unika teknik som gör det möjligt att följa syrekoncentrationen i lungorna med hjälp av lågintensivt laserljus.

Projektet har nått avsevärda framgångar med att utveckla mättekniken för en medicinsk applikation lämplig för klinisk användning. Det utvecklade systemet kallas NEOLA, NEOnatal Lung Analyser, och har testats i omfattande pre-kliniska tester. Vidare har en helt ny typ av 3D-printad vävnadsfantomer i polymeriska material utvecklats för att imitera lungvävnaden hos spädbarn.

GPX Medical tillsammans med de andra parterna i projektet planerar att fortsätta utveckla systemet och genomföra fler studier. VD för GPX Medical och Gasporox Märta Lewander Xu kommenterar:

”Det glädjer mig att Neo-Lungprojektet gått så väl, både samarbeten och tekniskt. En styrka har varit att projektet inkluderat både kliniska samt industriella parter. Genom detta projekt har vi tagit viktiga steg framåt, från en labuppställning på universitetet till en första NEOLA-prototyp hos GPX Medical och har vidare verifierat vår patenterade teknik i pre-kliniska tester. Det här sätter grunden för GPX Medicals utveckling mot att kommersialiersa och lansera ett unikt system för lungmonitorering med stor potential på den medicintekniska marknaden.” 

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser FNCA Sweden AB.