GPX Medical förstärker med Chief Technology Officer

Publicerat 2017-09-15
GASPOROX dotterbolag GPX Medical har rekryterat Sara Bergsten till den nyinrättade tjänsten som Chief Technology Officer (CTO). Hon kommer närmast från en tjänst som global produktchef hos ADB Safegate.

Sara har en har lång erfarenhet av att leda utvecklingsarbete inom optik och produktutveckling av medicintekniska instrument. Hon har även en erfarenhet av att genomföra kliniska studier inom medicinteknik. Sara tillträder sin tjänst som CTO i december 2017.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”Med en heltidsanställd utvecklingschef i GPX Medical kommer vi kunna öka intensiteten i Neo-lung projektet och framtagandet av den första prototypen för kliniska studier. Det ger oss också bättre förutsättningar för att se på andra områden inom medicinsk diagnostik när det gäller tillämpningen av vår laserteknik. Saras gedigna erfarenheter av utvecklingsprojekt inom medicinsk optik och kliniska studier passar väl in i den fas GPX Medical befinner sig i. Jag ser fram emot att bygga detta bolag vidare tillsammans med Sara.”

Om Neo-lungprojektet

Neo-lung är ett Eurostarsprojekt som beviljats av EUREKA med en total budget på 23 MSEK. Syftet med projektet är att ta fram en kliniskt användbar utrustning med en handhållen laserbaserad prob, vilken kan liknas vid ett ”optiskt stetoskop” och som kan hållas mot bröstkorgen för att diagnosticera lungornas tillstånd hos för tidigt födda barn. I förlängningen är förhoppningen att tekniken ska kunna användas för kontinuerlig övervakning vid intensivvård och styra t exempelvis respiratorinställningar. Förutom GPX Medical medverkar Lunds Universitet, Norsk Elektro Optikk samt det tyska laserföretaget Nanoplus i projektet.

Om GPX Medical AB

GPX Medical utvecklar teknik för icke-invasiv medicinsk diagnostik av komplikationer i luftfyllda delar av kroppen, som lungor, bihålor och tarmar. Tekniken baseras på spektroskopiska metoder utvecklade av forskare vid Lunds universitet. GPX Medical bildades 2016 och är ett delägt dotterbolag till GASPOROX AB (publ).

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser FNCA Sweden AB.