GASPOROX skriver samarbetsavtal med AstraZeneca och erhåller order om 1.5 MSEK

Publicerat 2018-06-28
Gasporox har skrivit avtal med AstraZeneca om utveckling av ett speciellt TDLAS-system för laboratorieändamål.

Gasporox och AstraZeneca har tecknat ett samarbetsavtal om utveckling av en TDLAS-uppställning för laboratorieändamål. Syftet med systemet är att utvärdera Gasporox teknologi för materialanalys. Projektet löper under andra halvåret 2018, med start i juli. Gasporox ersätts med 1.5 MSEK av AstraZeneca för genomförandet av projektet.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”Vår teknologi är mångfasetterad och detta samarbete ger oss möjlighet att utvärdera tekniken för materialanalys direkt mot en kund. Det är glädjande att de tidigare förstudier vi bedrivit för AstraZeneca nu utvecklats till att ta mätdata till mer praktisk implementering. Att en så välkänd och stor aktör inom läkemedelsbranschen väljer att satsa på Gasporox teknologi ser vi som ett erkännande. Vi ser fram emot att få ta vårt samarbete till en ny nivå”. 

För ytterligare information om Gasporox, vänligen kontakta:

Märta Lewander Xu, VD

Telefon: 0702-95 11 13

E-post: ml@gasporox.se

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2018 08.30 CET.

_________________________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.