GASPOROX skriver försäljningsavtal med WITT-GASETECHNIK för GPX1500

Publicerat 2018-03-08
Gasporox har skrivit avtal med WITT-GASETECHNIK om försäljning och marknadsföring av Gasporox instrument GPX1500.  En första order på ett system har också erhållits och systemet kommer visas på Anuga Food Tech mässan i Köln 20 – 23 mars 2018.

Gasporox och WITT-GASETECHNIK inleder nu ett försäljnings- och marknadsarbete för Gasporox instrument GPX1500. WITT-GASETECHNIK med huvudkontor i Witten i Tyskland är ett ledande förtag inom gasblandningar, gasmixers och läcktestningsutrustning och Gasporox GPX1500 blir ett komplement till WITT’s produkter inom läcktestning och gasanalys. Avtalet löper under tre år och det finns möjlighet till förlängning.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”Det är glädjande att vi nu får ett öppet samarbete med WITT och då de finns representerade i åttio länder så får vi en möjlighet att nå ut till dessa på ett sätt som hade tagit oss själva betydligt längre tid. Att en så välkänd aktör inom denna marknad väljer att satsa på Gasporox teknologi ser vi som ett erkännande. Då WITT redan har ett instrument för gasmätning, Oxybaby, blir Gasporox GPX1500 en förstärkning eftersom GPX1500 till skillnad mot Oxybaby inte förstör förpackningar eller dess innehåll.

Vi ser fram emot ett långt samarbete med WITT.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2018 kl. 15:30 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.2018-03-08 Avtal med WITT om GPX1500